Gå till innehåll

Folkbildningsprojekt i Bolivia

  • Onsdag, 6 april 2011

I samarbete med ett tiotal ABF-enheter i Sverige och Palmecentret arbetar ABF JH med ett Sida-finaniserat folkbildningsprojekt i Bolivia.

Syftet med projektet är att ge människor ur marginaliserade grupper tillgång till utbildning på olika nivåer så att de skall kunna påverka samhället och sina liv. Verksamheten pågår på sex olika orter runt om i Bolivia – från Amazonas djungler upp till El Alto, förstad till huvudstaden La Paz på 4000 meters höjd.

ABEC, som folkbildningsorganisationen heter i Bolivia, och deras studiecirklar handlar om olika saker – det är människorna ute i byarna och bostadsområdena som väljer vilka ämnen de ska studera. Att deras perspektiv får styra och att det är god interndemokrati i organisationen är grundläggande och viktigt. Många cirklar och kurser handlar om rättighets- och demokratifrågor, till exempel kvinnors och ursprungsbefolkningsens rättigheter.  Genom ABEC:s verksamhet får ett stort antal personer varje år nya kunskaper, stärkt självförtroende och tar en roll i samhället.

ABF tog under våren 2012 fram en 16-sidig skrift: ”Bolivia – en olik värld” om Bolivia och om projektet.  Skriften finns att ladda ned i spalten till höger. Du kan också hämta ett exemplar eller fler på närmaste ABF-expedition i länet. Vi kommer också gärna ut och föreläser om Bolivia och projektet på föreningsmöten, studieträffar, kurser och seminarier. För mer information kontakta oss gärna.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 7 mars 2014.