Gå till innehåll

Vill du starta en studiecirkel?

Att delta i eller starta en studiecirkel är ett perfekt sätt för att lära sig nytt eller fördjupa sina kunskaper i ett ämne tillsammans med andra intresserade.

I studiecirkeln utgår man från deltagarnas önskemål, erfarenheter och förmågor. Alla som deltar har ett gemensamt mål och ansvaret för att nå målet.

En cirkelledare håller ihop diskussionerna, ser till att alla är aktiva och ansvarar för praktiska frågor. I studiecirkeln kan man studera teoretiska ämnen som t ex politik, språk eller historia såväl som praktiska ämnen som konst, musik och dans.

Några av kännetecknen för en studiecirkel är den lilla gruppen, det aktiva kunskapssökandet och samtalet som bygger på deltagarnas egna erfarenheter.

ABF ger ekonomisk ersättning, s k kostnadsersättning, till inköp av böcker, annat material eller andra kostnader i samband med studiecirkeln. Ni kan även få hjälp med lokaler eller annat ni behöver i samband med cirkeln. ABF erbjuder även ledarutbildning för cirkelledare.

Vill du starta en studiecirkel?

Kontakta oss på 063-57 00 00
mats.borgstrom(at)abf.se

Tel 063-57 00 03 Mobil 070-310 13 30
Besöksadress: Midgårdsgatan 8, Östersund  (mittemot Willy:s)


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 2 oktober 2013.