Gå till innehåll

Insändare från Studieförbunden

  • Onsdag, 13 juni 2012

"Utan studieförbunden - Inget kulturliv!"?

Flera påstår att kulturlivet i Jönköping inte existerar, men ur vems perspektiv är kulturlivet dött? I debatten om hur vida det finns ett rikt kulturliv eller inte i kommunen har man glömt den viktigaste och största kulturaktören, studieförbunden.

Senaste året har studieförbunden i Jönköping anordnat över 5000 kulturarrangemang! Hur kan det då finnas de som säger att det inte finns något kulturliv här? Visst ska vi studieförbind bidra till att Spira fylls, men ett kulturarrangemang handlar om så mycket mer än antalet åskådare. Det viktigaste är vad skapandet och deltagandet betyder för den enskilda människan, ett skapande som tack vara studieförbunden är möjligt för alla människor.

Vi tror på deltagarkultur och självvalt bildande där människor själva bestämmer vad som är viktigt och hur deras kulturliv ska se ut. Genom dansföreställningar, konserter och studiecirklar ser vi varje dag människor som stärks av att hitta en social gemenskap utanför arbete och familj. Vi skapar mötesplatser där människor bygger upp sociala nätverk och stärker sina möjligheter att påverka sin livssituation. En känsla av sammanhang och möjlighet att påverka sitt liv är en viktig grund för människors hälsa och välbefinnande.

På onsdag diskuterar kulturnämnden ytterligare sänkning av anslag till studieförbunden. Varför? På bara fyra år har kommunen dragit in över en miljon i bidrag till studieförbunden, bidrag som skulle gått direkt tillbaka till kommunens invånare. Förutom att pengarna är en investering i människors hälsa, bildning och välmående växer pengarna. Varje krona som kommunen satsar på studieförbunden växlas upp till omkring fyra kronor av staten.

Det är ingen hemlighet att studieförbunden är beroende av bidrag. Utan kommunala bidrag, landstingsbidrag och statsbidrag, inga studieförbund. Vi upplever att vi betraktas som en utgiftspost i kommunens budget och inte tas för vad vi egentligen är, en naturlig del av Jönköpings kulturliv. Utan studieförbund stänger kommunen utvecklingsmöjligheter för ofantligt många människor som annars inte hade haft möjlighet att bidra och delta i Jönköpings kulturliv. Vi finns nära alla människor, inte enbart i centrala Jönköping utan i hela kommunen där vi sysselsätter otaliga kulturarbetare. Genom oss har alla en möjlighet till ett rikt kulturliv. Men fortsätter nedskärningarna orkar vi inte tillslut och försvinner studieförbunden kan vi på allvar börja tala om ett dött kulturliv i Jönköping.

 Studieförbundsdelegationen

Jönköpings läns bildningsförbund

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 21 september 2013.