Gå till innehåll

Medlemsorganisation i ABF

Varje år planeras mängder av verksamhet i föreningar runtom i landet. ABF kan hjälpa till med alla frågor som handlar om studier och pedagogik. Vi kan vara bollplank och inspirera med idéer om hur ni kan planera studieverksamhet och föreläsningsserier eller hur ni kan använda kultur i föreningsarbetet.

Se ABFs 59 medlemsorganisationer

Se ABFs 54 organisationer med samarbetsavtal

Medlemmarna i er förening får ny kunskap och nya insikter genom ert medlemskap eller samarbetsavtal med ABF. Studiecirklar, tematräffar och kanske specialskrivna studiematerial gör medlemmarna bildade inom ert område.

"Det viktigaste resultatet av samarbetet med ABF är att våra medlemmar i lokalföreningarna nu kan samlas kring ett bra grundmaterial som är framtaget enbart för deras skull."

Katherine Wiklund, Riksförbundet Attention

Utnyttja vårt kontaktnät

ABF finns nästan överallt och har ett stort kontaktnät inom föreningsvärlden. Låt ABF vara en mötesplats där ni knyter kontakter med andra föreningar som ni kan samarbeta med. Det finns ofta fler beröringspunkter än man tror. Man blir starkare om man är flera som samlas kring en gemensam fråga, till exempel att driva igenom en förändring i kommunen eller göra en större studiesatsning.

Medlemskap eller samarbetsavtal?

En organisation som blir medlem i ABF centralt uppfyller medlemskriterierna: medlemsantalet ska vara minst 3.000, verksamheten ska finnas i minst hälften av landstingsområdena och organisationen ska dela ABFs värderingar och ideologiska grund.

Som medlemsorganisation kan ens företrädare bli nominerade till lokala ABF-styrelser eller till förbundsstyrelsen.

Vad gör man om man inte har tillräckligt många medlemmar eller inte är rikstäckande men ändå vill samverka med ABF? Ett alternativ är att teckna samarbetsavtal centralt. Då får man  hjälp och stöd med studier och kultur men har inget formellt inflytande i ABFs beslutande församlingar. Ett annat alternativ är att ansöka om lokalt medlemskap hos sin närmaste ABF-avdelning. Då kan man ha formellt inflytande i ABF på orten.

När man har ansökt om att bli medlem hos ABF ombeds man skicka in föreningens stadgar och verksamhetsberättelse som fungerar som underlag för handläggningen av ärendet. ABFs förbundsexpedition utreder om den ansökande uppfyller medlemskriterierna och lägger därefter ett förslag till förbundsstyrelsen om att bevilja medlemskap för organisationen.

Cirkelledarutbildningar

ABF har utbildningar i flera steg för de av era medlemmar som vill bli cirkelledare. Första steget är en introduktionsutbildning som följs av grund- och fortsättningsutbildningar. Som avslutande cirkelledarutbildning finns en 10-poängskurs i folkbildningspedagogik i samarbete med Linköpings universitet.

Vi har lång erfarenhet av föreningsverksamhet och erbjuder styrelse-, funktions- och ledarskapsutbildningar som ger era medlemmar de kunskaper de behöver för att vara till exempel kassör eller ordförande.

Högerpuff: Läs broschyren Med i ABF -samarbete leder längre

För mer information om medlemskap i ABF:

Kontaktpuff till Kristin Spolander

 


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 19 augusti 2010.