Gå till innehåll

Film i Glasriket

Film i Glasriket-logo 121105

...är en manifestation som vill värna om biografens roll som kulturell mötesplats i det lokala samhället under parollerna: “Film i hela Sverige” och “Hela Sverige ska leva”.

Syftet Med Film i Glasriket är att pröva nya samarbetsformer och därigenom skapa förutsättningar för ett fortsatt och utökat samarbete, mellan såväl biograferna, som biografernas lokala intressenter, exempelvis: kommun, näringsliv, föreningsliv och allmänhet. Samtidigt visas omvärlden vilken resurs som dessa biografer tillsammans utgör, vilket också kan bidra till att stärka biograferna  som mötesplatser för kultur i sina lokala samhällen. En värdefull utveckling av landsbygden!

http://filmiglasriket.se/


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 6 mars 2017.