Gå till innehåll

Tillgänglighetspolicy - På lika villkor

ABF antog en Tillgänglighetspolicy ”På lika villkor” vid förbundsstämman 2012. Verksamheten i ABF skall ha full tillgänglighet senast vid utgången av 2016.

ABFs viktigaste uppgift är att medverka till att ge människor ökad insikt och kunskap så att de kan växa som människor och får ökade möjligheter att delta i samhället.

I vår strävan att nå dessa målsättningar måste ABF ständigt ompröva och ibland också fatta beslut om vägval och inriktningar. Tillgänglighetsfrågorna handlar i grund och botten om att ge alla människor möjlighet att delta i samhällslivet. Krav på tillgänglighet ska med all rätt ställas på alla samhällsdelar. Ingen kan friskriva sig från kravet på att delta i ett arbete för att minska och ta bort hinder för tillgänglighet. ABF ska självklart vara ledande i detta viktiga demokratiska arbete. Allas lika rätt att delta utgör grunden i all samhällsomdaning och för ABF är detta en viktig del av vår värdegrund.

Samtliga ABF-avdelningar ska utse tillgänglighetsansvariga samt göra en handlingsplan för hur tillgängligheten skall genomföras. Handlingsplanen skall vara klar senast utgången av 2013. Arbetsplatser, lokaler, information, kommunikation och bemötande: allt ska inventeras och göras tillgängligt för funktionsnedsatta. Förtroendevalda, cirkelledare och personal kommer att utbildas. Tillgänglighetsarbetet görs för att motverka klassamhället och stärka folkrörelserna och med ABF:s grundtanke: Alla människors lika värde.

 

Tillgänglighetsansvarig för ABF Kronoberg

Åsa Edberg
asa.edberg@abf.se
0478-70 94 72


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 4 december 2013.