Gå till innehåll

ABF:s 100-årsjubileum

2012 firar ABF 100-årsjubileum. Temat för jubileet är ”Samhället, sådant det är och sådant det borde vara” och firandet har sin huvudsakliga bas i Stockholm, platsen för undertecknandet och bildandet av ABF, under vecka 24, 11-17 juni 2012.  

100-årsjubileet är förstås inte bara ett Stockholmsarrangemang. Alla landets ABF-enheter och medlems- och samarbetsorganisationer ska medverka. ABF Södra Småland kommer således också att delta i firandet, med seminarier, workshops och kulturarrangemang inom våra starka områden.  

Syftet med jubileumsfirandet är att visa upp kraften i ABF:s verksamhet. Tiden inför jubileet ska således fyllas med kreativ dokumentation av våra liva och vardag men samtidigt ställa krav på framtiden. För att motivera till deltagande och bidra till opinionsbildning är det önskvärt att ABF Södra Småland inte bara fyller jubileumsveckan 2012 med aktiviteter utan också låter vägen till målgången genomsyras av aktiviteter inom ABF:s verksamhet. 

Delaktighet
För att inkludera hela landets ABF-enheter i firandet kommer en blankett att skickas ut för att samla in förslag till seminarier, kulturinslag, aktiviteter. Bland mottagna förslag återfinns bland annat upprättandet av en jubileumswebbsida och blogg där utvecklingen av jubileumsarbetet kan följas och redovisas. Sven Ljungberg har skapat en jubileumstavla – ett träsnitt i fyra färger med titeln ”Kunskapens träd” utifrån vilken en logotyp för jubileet kommer att tas fram.  Också en antologi som knyter an till jubileets tema kommer att produceras. Antologin planeras vara färdig 1 januari 2012 för att fungera som en möjlighet att anordna föreläsningar i anslutning till boken under våren.  

Redan nu kan det alltså vara läge att fundera över hur ABF Södra Småland kan medverka i jubileumsfirandet.   

Notis: ABF:s hundraårsmottagning sker på fredagen den 17 juni, kl. 12.00-16.00 i Kulturhuset i Stockholm.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 2 februari 2011.