Gå till innehåll

Alla kan göra något!

  • Måndag, 26 januari 2015

Alla kan göra något är ett långsiktigt förbundsgemensamt arbete mot främlingsfientlighet, rasism och diskriminering på arbetsplatserna och i samhället i stort. Under hösten genomfördes ett antal utbildningar med gott resultat.

Nu har vi gått ifrån ord till handling.
Utbildningen skall ge de fackligt förtroendevalda verktyg och argument för att våga ta debatten och våga sätta stopp innan diskussionerna rinner över när den uppstår på arbetsplatserna, vid fika eller middagsbordet.
I första hand hålls utbildningen i den egna klubben sektionen eller avdelningen, men vi erbjuder även tvärfackliga utbildningar. När ni genomför utbildningen inom er egna organisation, kontakta samordnaren för stöd och service.

Läs mer här!

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 17 november 2015.