Gå till innehåll

Folket i Bilds höstverksamhet

  • Onsdag, 10 augusti 2011

Folket i Bild vill inbjuda alla som är intresserade av internationella frågor och som vill verka för en rättvisare värld till en serie möten under rubriken ”FiB-Forum”.

FiB-Forum är en mötesform med fokus på samtal snarare än debatt men med syfte att väcka opinion och åstadkomma resultat på lokalplanet i Växjö med omnejd. Alla Forum kommer att inledas med kortare föredrag, sedan är ordet fritt.

 

 Programmet för hösten 2011

10/9 Gör Sverige rätt i Afghanistan och Libyen?
Med utgångspunkt i den frågan vill vi mer allmänt belysa och diskutera utvecklingen utvecklingen i den muslimska världen. Hur ska man förstå det som sker? Är det omsorgen om folkens bästa som styr ”världssamfundets” agerande eller finns det en dold agenda? Vilken betydelse har det att oljan är på väg att sina? Finns det någon alternativ lösning till bomber? Vad gagnar folken bäst? Hur påverkas Palestina och Israel? Vi fortsätter diskussionen från vårt förra samtal i maj.

1/10 Vad händer egentligen i Europa? Är Euro-samarbetet på väg att spricka? Vilken betydelse har detta för världsekonomin? Vad finns det för lösning för folken i Grekland, Spanien, Irland och Portugal? Eva-Britt Svensson, Växjö, välkänd ledamot av EU-parlamentet inleder!

5/11 Vad betyder vänstervågen i Latinamerika? I det ena landet efter det andra vinner uttalat socialistiska partier valen. Vad står de för? Är möjligheterna större att lyckas nu än när Allende försökte i Chile på 1970-talet? Vad kan USA acceptera?

7/11. Röd stjärna över Indien? Mitt i centrala Indien pågår omfattande folkligt väpnat motstånd mot indiska regeringens och multinationella bolags planer på att exploatera mineraltillgångarna på ursprundbefolkningens bekostnad. Jan Myrdal berättar om sitt besök hos gerillan och om den bok han nyligen gett ut. OBS! Stadsbiblioteket, sal Galaxen 18.00

10/12 Är en annan värld är möjlig? Hur ser den i så fall ut? Och vilken väg leder dit? Vi försöker sammanfatta de tidigare samtalen och skärskådar några förslag till strategier för en mer rättvis väg, bland annat den s.k. Bamako-appellen som tredje världen-ekonomen Samir Amin är en av huvudförfattarna till.  

Plats: sal Värend, IOGT-huset, Vattentorget i Växjö

Tid: 14-16, lördagar enligt datum ovan.

OBS! med undantag för Måndag 7/11 då författaren Jan Myrdal berättar om sin nya bok: Röd stjärna över Indien – när jordens fördömda reser sig. Detta möte äger rum på Stadsbiblioteket, sal Galaxen 18.00!

Vid frågor kontakta:

Ulf Nilsson                                                                 Pål Karlsson

ulf.nilssonguide@comhem.se                               pal.v.karlsson@gmail.com

0470-124 21, 070-512 39 88                                 0470-680 14

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 17 november 2015.