Gå till innehåll

Inledningskonferens

  • Torsdag, 20 februari 2014

Café Rönnedal 6 februari 2014

Förstudien Sysselsättning 2020 är nu officiellt påbörjad. Den 6 februari 2014 genomfördes den inledande konferensen på Café Rönnedal i Alvesta. På konferensen samlades samarbetspartners från 10 olika organisationer, projekt och myndigheter för att tillsammans diskutera och planera den kommande förstudien.

Med en gemensam lunch inleddes förstudien Sysselsättning 2020 på Café Rönnedal dit 10 samarbetsorganisationer, projekt och myndigheter bjudits in för att tillsammans planera och inleda arbetet. Under konferensen 5 timmar gjordes en genomgång av förstudien, en sammanfattning om det kommande ESF-programmet och den kommande utlysningen. Därefter fick konferensdeltagarna möjlighet att i smågrupper göra en övergripande analys kring problemen och mål som ett kommande projekt är tänkt att arbeta med.

Projektledningen tackar alla medverkande för en väl genomförd konferens och hoppas att det kommande förstudiearbetet kommer att fortsätta i samma goda anda.

2014.02.06 Sysselsättning 2020 - Inledningskonferens-6

2014.02.06 Sysselsättning 2020 - Inledningskonferens-4

 

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 17 november 2015.