Gå till innehåll

Marianne Paine berättar om projektresan till Namibia

  • Torsdag, 26 april 2012

I maj 2011 reste representanter från ABF Södra Småland till Namibia för att tillsammans med Palmecenter undersöka möjligheterna till nya projekt för att främja kvinnor och mänskliga rättigheter. I nästa vecka, drygt ett år senare, återvänder man för att börja omsätta erfarenheterna i praktiken. Projektledaren Marianne Paine berättar om syftet med och förutsättningarna för resan.

Women’s Empowerment Project, Namibia är ett samarbetsprojekt med människorättsorganisationen Forum For The Future (FFF) som stöds ekonomiskt av Olof Palmes Internationella Center. Projektet syftar till att öka kvinnors deltagande i politik och beslutsfattande.

Landet styrs sedan självständigheten 1990 av befrielserörelsen SWAPO som ger lite utrymme för opposition. I ett land där kvinnornas situation är svår och få kvinnor engageras politiskt ser projektdeltagarna ett stort behov av den stöd och hjälp som projektet syftar till att ge.

”Nu är projektet godkänt med finansiering från Palme center”, berättar Marianne. ”Med pengarna hemma startar vi upp projektets två delar.”

Den första delen går ut på att engagera kvinnor i politiken genom studier och träffar. Den andra går ut på att bygga mötesplatser i Windhoek och Okahandja.

”Vi ska medverka när mötesplatsen i Okahandja invigs, vi träffas och startar upp mötesplatsen på allvar. Det blir mer praktiskt arbete än förra gången.” säger Marianne.

På plats vid invigningen finns också journalisten Lithago som under projektets gång ska rapportera löpande med text- och bildmaterial till Sverige.

Namibia är ett glesbefolkat land, norrut betydligt rikare än i södern där missbruket är stort och hiv/AIDS-frekvensen eskalerar kraftigt. Människor bor i stora slumområden resta intill eller på soptippar där farligt avfall dumpas. Marianne berättar att många västerländska turister reser till norra Namibia och ser mycket lite av fattigdomen.

”Det är extremt stora ekonomiska klyftor i landet, turismen har anpassats för västerländska ögon. Man bor lyxigt och tar del av storvilt och annat medan oändliga landskap av fattiga områden med hög arbetslöshet och stora problem med hiv/AIDS och droger breder sig söderut.” berättar Marianne.

Marianne poängterar hur FFF är en stor och viktig förutsättning för arbetet i Namibia.

”FFF har ett stort nätverk av personal och frivilligarbetande och goda politiska kontakter, bland annat med de få politiskt aktiva kvinnor som finns i landet.” säger Marianne och berättar vidare om hur FFF kan hantera de lokala maktstrukturerna efter år av SWAPO-styre på ett sätt som kanske inte är möjligt för en utomstående.

”I samspel med FFF kan vi bidra med vårt stöd, ekonomiskt förstås men också med organisationskunskap och kunskaper om mänskliga rättigheter.” fortsätter hon.

Marianne poängterar också vikten av och utmaningen i att åka till Namibia på hastigt besök och inte hamna fel.

”Det gäller att vara bra insatt i verkligheten på plats för att kunna se utmaningarna i ett samhälle där kvinnorna är strikt underordnade männen och sjukdomar och droger är en så stor del av vardagen. Att se detta och sedan försöka göra maximal nytta med givna resurser är den stora utmaningen.”

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 17 november 2015.