Gå till innehåll

Positiva siffror för Café Rönnedal-projektet 2011

  • Torsdag, 9 februari 2012

Verksamhetsåret 2011 har nu nått sin ände och statistik från det gångna året har nu sammanställts.

Café Rönnedal-projektet är ett fortlöpande projekt som genomförs som ett samarbete mellan Alvesta Kommun, Allbohus och ABF Södra Småland i stadsdelen Rönnedal.

Lokaler

Lokalbokningar

Under 2011 bokades Café Rönnedals lokaler totalt 946 gånger, vilket är ett genomsnitt på 78 gånger per månad. Trenden har varit positiv under hela året och de fyra sista månaderna har siffrorna legat en bra bit över 100 bokningar i månaden. Under 2010 låg genomsnittet på 44 bokningar per månad, så intresset av att boka upp lokaler och bedriva verksamhet på Café Rönnedal har varit ökande i förhållande till 2010 och under 2011.

Lokalerna har till största delen varit bokade av lokala ideella föreningar i området, men även av kommunen och Svenska Kyrkan.

Datorbokningar

Under 2011 har Café Rönnedals två datorer varit uppbokade 4886 gånger, vilket är ett genomsnitt på strax över 400 bokningar per månad. Statistik för datoranvändningen började föras under 2011, varför jämförelse gentemot verksamhetsåret 2010 går ej att göra utifrån statistik.

Verksamhet

Studiecirklar

På Café Rönnedal har det genomförts 140 studiecirklar med totalt 301 unika deltagare, varav 125 har varit kvinnor. Av dessa 301 unika deltagare har 204 (varav 88 kvinnor, d.v.s. 43%) varit ”helt nya” hos ABF, d.v.s. de har aldrig tidigare deltagit i en studiecirkel hos ABF.

Under verksamhetsåret 2010 genomfördes 30 studiecirklar under Café Rönnedals regi. Ökningen av studiecirklar har varit markant under det nyligen avslutade verksamhetsåret.

Fokus hos personalen har under 2011 varit på att engagera invandrarkvinnor i studiecirkelsverksamhet. Resultatet på över 40% visar på att satsningen har gett resultat.

Kulturarrangemang

På Café Rönnedal har det under verksamhetsåret genomförts 127 olika kulturarrangemang, vilket är ”offentliga framträdanden”, såsom föreläsningar, utställningar, dansuppvisningar m.m. Vid dessa kulturarrangemang har sammanlagt 2147 personer deltagit. Detta är en liten ökning gentemot 2010 då det genomfördes 112 kulturarrangemang inom ramen för Café Rönnedal.

ABF Södra Småland tackar den duktiga personalen på Café Rönnedal och sina samarbetspartners inom Allbohus och Alvesta Kommun för ett väl genomfört år!

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 17 november 2015.