Gå till innehåll

Sammanfattning av reserapport - Projektresa till Palestina, 11-15 april 2011

  • Torsdag, 21 april 2011

I mitten av april åkte representanter från ABF Södra Småland till Nablus i Palestina för uppföljning och utveckling av samarbetsprojektet Women’s Empowerment Project med Yalu for Development and Studies.

Samtliga tre byar som inbegrips i projektet visar på positivt resultat där arbetet fortgår i folkbildningens anda. Yalu strävar efter att göra så stor nytta som möjligt med de anslagna resurserna och representanter från kommunledningen i en av byarna visade sin tacksamhet mot Palmecenter och ABF för stöd och hjälp i arbetet. Man framförde också en önskan om att verksamheten ska fortsätta, något som alla berörda var överrens om.

Ett viktigt mål för projektet är att kvinnorna ska forma stabila lokala organisationer med spritt ansvar för aktiviteterna bland medlemmarna. Man arbetar mycket med föreläsningar och gruppövningar på temat kvinnors rättigheter och ställning, med en strävan att öppna för möjligheterna för att göra kvinnor alltmer aktiva i det omgivande samhället.

Omedelbara resultat av projektets strävan syns i form av att kvinnorna upptäcker nya talanger för hantverk och finner nyskapande sidor hos sig själva som tidigare inte har lyfts fram. Också en skiftande inställning till sig själva och sin roll i familj och samhälle växer fram. Kvinnorna ser sig inte som en börda för familjerna utan upptäcker sitt eget människovärde och självständighet bortom de traditionella hushållssysslorna.

Flera kvinnor ha engagerat sig i lokalpolitiken och kommer att ställa upp i lokala val för att driva kvinnofrågor samt för att påbörja och utveckla förändringsarbetet så att resultat syns också i ett större perspektiv.

Önskemål för vidareutveckling av arbetet med projektet lyftes också fram. Bland dessa märktes bland annat en önskan om kurser i engelska, datakunskap samt mer hälsa och motion.

2010 avstod ABF Södra Smålands personal och styrelse sina julklappar och lät istället skänka pengarna till barngrupperna i byarna Beit Dajan och Azmout. För pengarna kommer man att utföra välbehövliga och efterlängtade utflykter för sammanlagt 80 barn.

Läs mer om Women's Empowerment Project här.

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 17 november 2015.