Gå till innehåll

We act!

  • Fredag, 3 juli 2015

Projektet We act! kör igång i augusti.

ABF Södra Småland har i dagarna fått beviljat det treåriga projektet We Act! från Allmänna Arvsfonden. Detta är ett samarbete med Teater Respekt. Syftet med projektet är att minska nyanlända ungdomars utanförskap genom att utveckla en pedagogisk modell som kombinerar teater och folkbildning för att stärka språkinlärningen och öka förståelsen för sociala koder hos målgruppen. Modellen ska beskrivas i en studiebok som kommer att vara enkel att använda och kommer att kunna användas av såväl studieförbund, kommuner som ideella föreningar.

Om Allmänna Arvsfonden

Arvsfonden fördelar stöd till organisationer som driver ideell verksamhet och som arbetar för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Det finns två sorters stöd – projektstöd och lokalstöd. Det projekt som får stöd ska vara nyskapande och utvecklande samt ligga utanför organisationens ordinarie verksamhet. Ett projekt får stöd ur Arvsfonden under högst tre år. Det är myndigheten Arvsfonsdelegationen som beslutar om vilka projekt som ska få stöd, följer upp projekt som fått stöd, ser till att erfarenheterna från verksamheten sprids samt informerar om Arvsfondens ändamål och hur fondmedlen används.

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 17 november 2015.