Gå till innehåll

Rapport #5 - intervju med Taghreed

Taghreeds berättelse om att vara lokalt ansvarig för verksamheten i byn Azmout är ett bra exempel på hur beslutsamhet och framåtanda kan leda till positiv humanitär förändring över många aspekter av kvinnors liv.

När jag frågar Taghreed om hur hennes känslor för det framgångsrika arbete hon har utfört ler hon brett, sedan berättar hon.

Jag är så stolt och kommer alltid att vara stolt över den insats jag har fått vara en del av. Jag minns hur situationen var för kvinnor i min by för tre år sedan och jag känner mig så upprymd när jag ser hur de har det idag. De är helt nya människor! Vi kämpade mot många förhärskande traditioner och konventioner som höll oss tillbaka och nu har vi kvinnor som är pionjärer, volontärer och entreprenörer.

Taghreed berättar om hur kvinnorna fick lära sig om mänskliga och medborgerliga rättigheter och hur deras liv tog ett steg i positiv och uppmuntrande riktning. Idag har flera kvinnor karriärer som hjälper dem med försörjningen, andra initierar satsningar på utbildning och produktion för att kunna hjälpa mindre gynnade grupper till ett meningsfullt liv i samhället.

Taghreed säger att hon var lite rädd i början men att all nervositet nu har utbytts till glädje över förmågan att fortsätta nå framsteg och att ha framhärdat i arbetet med att få till drastisk förändring i kvinnornas liv. Hon säger att hon för egen del har utvecklat stor professionell färdighet som har hjälpt henne i samarbetet med det administrativa teamet, där hon känner sig som en viktig kugge för att nå utsatta mål.

Också de möten som arrangeras av Olof Palme Center har varit viktiga för Taghreed. Genom dem utvecklade hon nya förmågor och lärde känna flera medborgarrättsorganisationer.

Text: Insaf Odeh
Foto:
ABF Södra Småland


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 28 november 2012.