Gå till innehåll

Rapport #9 - om samarbetet mellan ABF och Yalu

I Insaf Odehs senaste rapport från Palestina berättas om samarbetet mellan ABF och Yalu for Development and Studies.

Samarbetet mellan ABF och Yalu for Development and Studies påbörjades 2009 med syftet att implementera ett projekt för att stödja och ge möjlighet till kvinnor att utveckla sina egna liv. Projektet var tämligen unikt i sin långsiktiga implementeringsprocess och tydliga fokus på en målgrupp som själva fick ansvar för att bygga upp verksamheten.

Projektet har lett till verkliga och drastiska förändringar i kvinnornas liv, från en monoton och begränsad vardag till ett aktivt och utvecklande liv i samhället. Framgångshistorierna är många och genomsyras alla av en tilltro till den egna förmågan och nyttjandet därav i arbetet med att förverkliga projektets idéer.

Genom att identifiera behov och intressen med hänsyn till individ och miljö har satsningar gjort att fattigdom och kvinnans marginaliserade roll i samhället har minskat.

Projektet har även lett till att barn har fått en chans att uttrycka sig och få socialt stöd från organisationen och blev således en målgrupp som fick effektivt stöd genom organisationens program.

Projektet har strävat efter och trott på förändring som en reell möjlighet. Men för att skapa förändring krävs verktyg, tid, tålamod, beslutsamhet, mod och en tro på idéer och mål. Stundtals har hindren på vägen till dessa mål varit stora men har övervunnits genom aktivt deltagande och framtidstro genom vilka målgruppen har vunnit sina rättigheter, utövat dessa och övervunnit en mängd hinder som tidigare tycktes oöverkomliga.

ABFs årliga besök har syftat till att studera projektets utveckling och att möta målgrupperna för att ytterligare kunna utveckla projektet. Besöken har också stärkt de professionella relationerna och idéutbytet mellan projektets aktörer.

Text och foto: Insaf Odeh                           


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 7 februari 2013.