Gå till innehåll

Att utveckla verksamhet tillsammans med unga och vuxna med utvecklingsstörning

Ett nationellt projekt i samarbete med ABF-förbundet för att ta till vara och utveckla den gedigna kunskap och erfarenhet som finns inom ABF med målgruppen.

Volymen på verksamheten har sjunkit stadigt, och ingen samordning eller utbyte har funnits mellan de ABF-enheter som fortfarande hade verksamhet med unga och vuxna med utvecklingsstörning. 

Inom projektet har cirka 30 administratörer utbildats, 120 cirkelledare vidareutbildats, nya arbets- och studiematerial tagits fram och gamla omarbetats. De flesta materialen finns för nedladdning på ABFs intranät, övriga finns till försäljning. Uppgift om detta, samt en mer utförlig beskrivning av projektet, finns i slutrapporten, som också den finns tillgänglig på intranätet.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 20 augusti 2015.