Gå till innehåll

Fler aktiva pensionärer 2012-2016

Det finns en grupp människor som ännu inte är medlemmar i ABF och PRO men som vi tror skulle ha glädje av att delta i all den kunskap och gemenskap som PRO-föreningarna står för.

Vi ser att det finns flera möjligheter till att göra fler seniorer aktiva och få känna kunskapsglädje.

För att nå ut till fler tror vi att det kan vara en hjälp att försöka strukturera arbetet med en aktivitetsplan som sträcker sig över ett antal år. Aktivitetsplanen ska vara ett verktyg för att löpande lyfta in nya studieämnen, få en god spridning geografiskt och planera och utveckla långsiktiga projekt.

Målet med detta program är att få fler pensionärer att engagera sig i föreningarnas verksamhet, att det ska finnas ett varierat och rikt utbud som är intressant för samtliga äldre åldersgrupper.

Mångfald och förnyelse är två viktiga begrepp som vi ska ha med oss i aktivitetsplanen och likaså vid de olika arrangemangen och studiecirklarna som kommer att genomföras.

Föreläsningar som blir minicirklar som blir studiecirklar
Tanken är att ordna föreläsningar där det i direkt anslutning erbjuds en minicirkel på 3 sammankomster. Inom vissa områden kan det finnas intresse att med avstamp i det i minicirkeln behandlade ämnet arbeta vidare med och starta ordinarie studiecirklar.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 20 augusti 2015.