Gå till innehåll

Mobila datorsalar för äldre och invandrare

Hösten 2011 startade ABF Södra Småland igång ett nytt projekt för att brygga den digitala klyftan i Kronobergs län.

Konceptet är enkelt men effektivt: att driva mobila datorsalar för utbildning och undervisning i datorkunskap riktad mot digitala utanförskapsgrupper.

Genom att datorsalen är mobil och har en utbildad ledare, kan den enligt ett fastställt veckoschema flyttas mellan kommunernas orter för att ge en maximal tillgänglighet för berörda deltagare. Samtidigt kommer användningsgraden på datorerna att vara hög, vilket innebär att de används på ett så effektivt sätt som möjligt.

Projektet med de mobila datorsalarna genomförs i samarbete med pensionärs- och invandrarorganisationer, vilka informerar och rekryterar deltagare till kurserna samt sprider information om projektet inom de egna organisationerna.

Ledarna genomför datakurserna och fångar upp tankar och idéer från grupperna vad gäller utveckling av verksamhetens olika delar, såsom innehåll, pedagogik, lokal, tider, tillgänglighet med mera.

I nuläget har vi 8 mobila datorsalar igång, de finns på Café Torpsbruk för PRO Moheda (3 salar) och på Café Rönnedahl för PRO Vislanda (5 salar)


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 5 oktober 2011.