Gå till innehåll

Mötesplats 2020

ABF bygger upp mötesplatser över hela landet under våren 2012. I ett nationellt samverkansprojekt med Sensus lägger ABF, tillsammans med lokala medlemsorganisationer och samhällsaktörer av olika slag, under våren 2012 grunden till cirka 10 mötesplatser över hela landet. Målet är att bli ett lokalt centrum för bekämpning av fattigdom och social utestängning i praktiken. Verksamheten kommer att starta före sommaren.

Mötesplatserna kommer att vara olika sinsemellan, beroende på de lokala förutsättningarna. Gemensamt för alla är att man välkomnar socialt och ekonomiskt utsatta människor för att med hjälp av folkbildningens verktyg förändra sin livssituation. I studiegrupper, med hjälp av coachning och samhällsintroduktion, datakurser och kunskaper om sociala företag kommer deltagarna att kunna närma sig oberoende, ett jobb eller studier.  

Folkbildningens metoder har använts av ABF i 100 år för att bekämpa fattigdom och ekonomiska , sociala och politiska orättvisor. Metoderna behövs och används fortfarande i kampen mot fattigdomen. ABF vill ha ett land där gemenskap för många inte bygger på utanförskap för andra. Eftersom fattigdom och social utstängning splittrar samhället och påverkar alla negativt är det allas ansvar att utrota dem.

Projektet pågår från mars 2012 till december 2013. Därefter ska mötesplatserna drivas inom ABF-avdelningarnas ordinarie verksamhet. Projektet utvärderas fortlöpande och följeforskning planeras.

Projektet kan få en fortsättning. Se artikel från SMP 29/12-14!

Vi driver ett utvecklingsprojekt som medfinansierats av Europeiska Socialfonden.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 20 augusti 2015.