Gå till innehåll

Women's Empowerment Project, Namibia

ABF Södra Småland samarbetar med människorättsorganisationen Forum for the Future i Nambia i ett 3-årigt projekt för att öka kvinnors deltagande i politik och beslutsfattande.

Projektet fångar upp kvinnor som vill arbeta politiskt, för att utbilda dem och ge dem kunskaper och erfarenheter från politiskt arbete på olika nivåer. Projektet arbetar också med lokala möteplatser för ungdomar och kvinnor. Där kan de träffas, diskutera och lära sig mer om viktiga saker som hur man minskar risken för att drabbas av HIV/AIDS och konsekvenser av drogmissbruk. På dessa center kan de öka sina möjligheter till egen försörjning, via kurser i att bilda kooperativ eller starta eget. Där finns också grupper för mänskliga rättigheter, med särskilt fokus på barn och kvinnor.

Namibia, ett glesbefolkat land i södra Afrika som sedan självständigheten 1990 styrs av den förra befrielserörelsen SWAPO, är en demokrati. Men SWAPO dominerar politiken och detta gör det svårt för en kraftfull och levande opposition. Det finns alltför få kvinnor i beslutande ställning. Kvinnornas situation i allmänhet är svår, på grund av fattigdom, den mycket höga förekomsten av HIV/AIDS och sociala traditioner. Arbetslösheten är hög, särskilt bland unga.

Projektet stöds ekonomiskt av Olof Palmes Internationella Center.


Läs mer om senaste resan till Namibia. Klicka här!


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 9 maj 2014.