Gå till innehåll

SoKaOkah! #1 - nyhetsbrev från Namibia

Läs det allra första numret av SoKaOkah!, ett nyhetsbrev om situationen för kvinnor och fattiga i Namibia och de insatser som görs för att höja deras levnadsstandard.

SoKaOkah! står för Soweto Katutura och Okahandja, svårt eftersatta regioner i Namibia som har blivit föremål för humanitära insatser och utvecklingsprojekt.

SoKaOkah! är också namnet på det nyhetsbrev som ABFs kontakt i Namibia, Leitago Narib publicerar för att informera om situationen för kvinnor och fattiga i landet och de framsteg som görs genom ABF och Forum For The Futures samarbetsprojekt - Women's Empowerment Project.

Nu kommer det första numret vilket du kan ta del av här.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 14 november 2012.