Gå till innehåll

Sweden in a box

En ansökan, ”Sweden in a box”, har skickats till Integrationsfonden under hösten 2011.

Projektidén har tagits fram i samverkan med etableringsenheten på Arbetsförmedlingen i Växjö och handlar om att utveckla verktyg inom medborgarkunskap för nyanlända invandrare som är analfabeter, dyslektiker och personer med läs- och skrivproblem.

Under 15 månader  ska två grupper i medborgarkunskap tillsammans med projektledare och verksamhetsledare pröva och utveckla ca 5 verktyg som sedan ska sammanställas i en låda, en box. Boxen blir en vidareutveckling av ABF Medborgarbok som togs fram under 2009. Under hösten kommer ABF medborgarbok att översättas till 5 språk: somaliska, arabiska, dari, engelska och ryska.

Vår avsikt är att ta fram ett så väl fungerande och komplett studiematerial för medborgarkunskap som möjligt, så att medborgarkunskapen blir tillgänglig för så många som möjligt, oavsett läskunnighet och modersmål.

Med stöd av:


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 6 november 2014.