Gå till innehåll

Tema Fattigdom 2010

”ABF ska motverka klassamhället och stärka samhörigheten mellan grupper som har ett gemensamt intresse av ökad solidaritet och jämlikhet. ABF ska ge mest till dem som fått minst, söka upp och erbjuda bildning till de mest missgynnade.” Ur ABFs Idéprogram.

Under EUs temaår för bekämpning av fattigdom och social utestängning 2010 har ABF Södra Småland arbetat med ett projekt för att nå denna målgrupp. Temaårets syfte var att fattiga och socialt utestängda människor skulle göra sin röst hörd, att informera allmänheten om situationen i det egna landet och påverka politiker och andra beslutsfattare.  

Under 2010 har 12 studiecirklar över hela landet med deltagare från målgruppen arbetat med detta, och resultatet presenterades på temaårets slutkonferens i december. ABFs engagemang inom fattigdomsbekämpning fortsätter under flera år framöver i annan form.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 28 november 2012.