Gå till innehåll

Ismail Mohammed
Distriktsansvarig för våra funktionshinderorganisationer. Tillgänglighetsansvarig. Finns på kontoret i Ljungby fr.o.m 2018-01-01.
0372-73 77 65 (kopplad till mobiltfn under kontorstid)

ismail.mohammed@abf.se