Gå till innehåll

Handslag mot rasism & för allas lika värde!

  • Torsdag, 31 augusti 2017

I ABFs idéprogram står det bland annat:

”ABF ska verka till samtal om invandring och migration som sätter asylrätten i sitt sammanhang. Samtal som grundas på värderingar om människovärdet och fakta som motverkar myter och rädsla för det som känns främmande. ABF skall folkbilda om flyktingmottagandets historia och grunder.”

ABF Norr möter i vår vardag många människor som befinner sig i Sverige efter och ha flytt från krig och förföljelse i sina hemländer, men också på sin resa hit. Ett av målen med ABF Norrs asylverksamhet är att ge människor som kommer till Sverige en bra möjlighet att snabbt bli delaktiga i allas vårt gemensamma samhälle. I detta arbete är samhällsmedverkan, språk och arbete tre avgörande nycklar.
Här spelar ABF Norr, tillsammans med våra medlems- och samverkansorganisationer, en viktig roll för hur vi skall lyckas på bästa sätt. ABF Norrs och våra medlems och samverkansorganisationers nätverk i civilsamhället ger goda förutsättningar för att ge nyanlända en bra start i Sverige.

Dessvärre blåser det idag kraftiga vindar igenom vårt land som motsätter sig allas lika värde och rättigheter. Allt eftersom främlingsfientlighet och rasism får spridning och på olika sätt även blir ”normaliserat” i vårt samhälle, möts vi av en allt hårdare och kallare debatton. Demonstrationer mot invandring eller flyktingmottagande, eller främlingsfientliga inlägg på sociala media och till och med i politiskt parlamentariska sammanhang sprids budskap som grundar sig i mörkerkrafters värderingar.
Detta är något som fullständigt går stick i stäv mot ABF:s idéprogram och de värderingar vi står upp för. ABF Norr nu inbjuder därför alla våra medlems- och samverkansorganisationer samt övriga till ett handslag för att bekämpa främlingsfientlighet och rasism. Alla medlemsorganisationer och samverkansorganisationer som är med och tar ställning mot rasism erbjuds också utbildningen ”Alla kan göra något”!
Vill du vara med i det antirasistiska arbetet och står upp för allas lika värde, ta kontakt med ditt lokala ABF Norr-kontor på orten där du bor, så hjälper vi till med mer information. Tillsammans gör vi en annan värld möjlig!
Styrelsen för ABF Norr
  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 22 oktober 2017.