Gå till innehåll

ABF storsatsar på nya föreningar

  • Fredag, 16 september 2016

Genom att stärka, bilda och utveckla lokala föreningar blir ABF en fortsatt demokratibärare. Med den motiveringen får nu ABF Östergötland pengar från Integrationsfonden för sitt arbete med nya föreningar i Norrköping.

Genom att stärka, bilda och utveckla lokala föreningar blir ABF en fortsatt demokratibärare. Med den motiveringen får nu ABF Östergötland pengar från Integrationsfonden för sitt arbete med nya föreningar i Norrköping.

Att ABF arbetar med föreningsutveckling är ingenting nytt. ABF är grundat av arbetarrörelsens föreningar och styrs idag av ett sjuttiotal medlemsorganisationer. Men tiderna förändras och traditionerna inom föreningslivet är inte lika självklara idag. Därför krävs nya tankar och mötesplatser. Såhär skriver Norrköpings kommun i sin motivering att stötta ABFs arbete genom Integrationsfonden:

"Civila samhället och då särskilt  föreningslivet förändras till att tappa lite av kontinuiteten idag. Gamla föreningar utifrån traditionell roll med styrelsemöten och kanske mer kontinuerlig veckoverksamhet har svårare att verka idag då punktinsatser och lösare former av engagemang blivit populärt och de sociala medierna har hittat nya former för engagemang.

Det är spännande när samhällsbilden förändras och nya sätt att engagera sig dyker upp, det är mycket positivt. Dock är det viktigt att ”föreningskunskapen” inte försvinner utifrån den betydelse vårt föreningsliv haft och har som samhällsbärare. Så att nytt och gammalt kan komplettera varandra."

En ökande del av ABFs föreningsdrivna studiecirklar i Östergötland fokuserar på integration, samhällskunskap, det svenska språket och att komma in på arbetsmarknaden. Föreningarna drivs ofta av eldsjälar som inte har tidigare erfarenhet av föreningslivet. ABF Östergötland utvecklar metoder att öka föreningskunskapen utan att begränsa verksamheten eller kreativiteten. Det extra stödet från Norrköpings kommun gör att arbetet nu kan fortsätta i växande skala.

Om Integrationsfonden:
När Norrköpings kommun fick 109 miljoner kronor från staten för arbetet med att ta emot flyktingar, beslutades att 10 miljoner av dessa skulle gå till civilsamhället och föreningslivet för olika insatser i flyktingsituationen. ABF Östergötland är en av organisationerna som får ta del av stödet. Även ABFs samarbetsorganisation Equal Rights har blivit beviljade stöd för sin integrationsverksamhet.

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 16 september 2016.