Gå till innehåll

Du kan påverka genom "Östgötasamtalet"

  • Måndag, 24 maj 2010

Om ingen lyssnar på det som sägs, om ingen säger det som behövs - hur ska vi då kunna skapa en förändring. ABF har startat ett folkbildningsprojekt för att få länets medborgare att vilja påverka samhället. Välkommen till "Östgötasamtalet".menterade.

Vem har inte åsikter om allt från sjukförsäkring till arbetslöshet och källsortering av sopor?

Nu har ABF Östergötland startat ett folkbildningsprojekt som ska väcka östgötarnas lust att vilja påverka.

Flera hundra organisationer och föreningar har bjudits in att delta i ”Östgötasamtalet”, en process som ska öka det demokratiska inflytandet bland medborgarna i hela länet. Tanken är också att skapa dialoger mellan ABF:s medlemsorganisationer och beslutsfattare på olika nivåer.

– Det finns många sätt att påverka i vårt samhälle och i det här projektet är samtalet den gyllene vägen. Det finns inga förutbestämda samtalsämnen, det är östgötarna och organisationerna själva som ska styra vad möten ska handla om, förklarar Eva Edgren Vikmång, projektanställd som samordnare för ”Östgötasamtalet”
.EvaEdgrenVikmång

– Min arbetsuppgift kommer främst vara att försöka uppfylla organisationernas önskemål samt se till att de blir verklighet. Tankar och idéer om intressanta samtal behöver inte vara färdigtänkta, jag bollar gärna idéerna med alla som vill.

Eva Edgren Vikmång konstaterar att samtalen kan gå till på många olika sätt och i princip under vilka former som helst. Frukostmöte, pubkväll eller en paneldiskussion – hon är beredd att ordna det som önskas, oavsett om ämnet blir valfrihet, livskvalitet eller hälsa.

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 29 april 2013.