Gå till innehåll

EFFEKTIVARE MEDIERELATIONER

 • Tisdag, 7 juni 2011

Onsdag 24 augusti 8.30-16.30 i Linköping

Tid blir allt mer en bristvara. Konkurrensen om tiden ökar ständigt. Varje vuxen svensk möter dagligen tiotusentals olika budskap. Konkurrensen mellan budskapen ökar. Samtidigt är våra hjärnor ungefär desamma och dygnet har fortfarande bara 24 timmar. Att ta plats i massmedierna är en trovärdig, kostnadseffektiv och snabb kommunikation.

Målgrupp:
Ombudsmän, förtroendevalda och anställda inom organisationer som kan komma att möta massmedia i så väl önskade som oönskade sammanhang och som behöver vara förberedda inför dessa situationer

UTBILDNINGSMÅL
Utbildningen ger deltagarna kunskap och insikt i hur nyhetsmedierna fungerar och vilka faktorer som styr nyhetsvärderingen. Detta för att på ett säkrare och mer effektivt sätt möta massmedierna i såväl med- som motgång.Deltagarna får praktiska verktyg i hur de kan bli bättre i att jobba med planerad publicitet och på ett professionellt sätt hantera den oplanerade publiciteten. 

Deltagarna får större kunskap att agera förtroendeingivande och tydligt i olika intervjusituationer.

Utbildningen förbättrar även deltagarnas kommunikation i andra sammanhang än enbart mot medierna. Den journalistiska metoden gör det lättare för sändaren att nå rätt målgrupp med rätt budskap vid rätt tillfälle. Ny teknik är alltid viktigt. Men att välja, prioritera, värdera och presentera information är viktigare när det gäller att få mottagaren att ta till sig ett budskap.

NÅGRA GRUNDLÄGGANDE INSLAG I UTBILDNINGEN

 • Den journalistiska metoden – Pang på rödbetan
 • Nyhetsvärdering – varför vissa saker blir nyheter, andra inte
 • Mediemiljöns utveckling och dagens mediemiljö
 • Planerad publicitet – att ta initiativet
 • Nyhetsinventering
 • Hur och när ska du använda personliga mediekontakter, pressmeddelanden, presskonferenser                                
 • insända artiklar.
 • Effektiva pressmeddelanden
 • De pressetiska reglerna
 • Oplanerad publicitet, ta tillbaka initiativet
 • Intervjusituationen
 • Dina rättigheter och skyldigheter i kontakten med nyhetsmedierna.
 • Vikten av det egna initiativet

Utbildare: Per-Olof Olsson och Tomas Hagström från Mediegruppen

Mediegruppen (www.mediegruppen.com) har sedan 2002 genomfört närmare 2000 utbildningar i bland annat 60 kommuner, landsting, länsstyrelser, statliga verk och myndigheter. Mediegruppen är ensam leverantör av medieutbildningar till bl a Trafikverket,
Naturvårdsverket, Skolinspektionen och Stockholms Universitet.

Pris: 2000 kronor/deltagare inkl. fika, lunch och dokumentation

Anmälan och önskan om specialkost senast den 5 augusti till tomas.lindgren@abf.se

Plats för utbildningen anges senare, ort Linköping.

Välkommen!

 • Dela artikel
 • Skriv ut

Senast ändrad den 29 april 2013.