Gå till innehåll

Vår värdegrund

Fackliga studier och kurser

”Vår grundsyn är alla människors lika och unika värde. Vårt mål är att förstärka och fördjupa demokratin på samhällets alla områden. Vi vill verka för ett samhälle och en värld där människovärdet går före marknadsvärdet.

  

Vår vision är ett samhälle och en värld befriad från alla former av förtryck och orättvisor och som bejakar alla människors lika rätt att vara olika.

  

Vårt grundläggande uppdrag handlar om alla människors frigörelse – både individuellt och kollektivt.

Folkbildning är för oss en idé om fritt kunskapssökande som kan ge människor mod och kunskap för att få makt och ansvar såväl i den egna vardagen som i samhället som helhet.

  

Vi tror på den radikala folkbildningens möjligheter att utmana och vara en demokratisk förändringskraft.

  

Vi är övertygande om att framtiden är påverkbar och att en annan värld är möjlig.”

 

Ur ABFs idéprogram ”Gör en annan värld möjlig!”


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 16 augusti 2012.