Gå till innehåll

Tillgänglighetspolicy - På lika villkor

ABF antog en Tillgänglighetspolicy ”På lika villkor” vid förbundsstämman 2012. Verksamheten i ABF skall ha full tillgänglighet senast vid utgången av 2016.

Studiecirkel 1

ABFs viktigaste uppgift är att medverka till att ge människor ökad insikt och kunskap så att de kan växa som människor och får ökade möjligheter att delta i samhället.

I vår strävan att nå dessa målsättningar måste ABF ständigt ompröva och ibland också fatta beslut om vägval och inriktningar. Tillgänglighetsfrågorna handlar i grund och botten om att ge alla människor möjlighet att delta i samhällslivet. Krav på tillgänglighet ska med all rätt ställas på alla samhällsdelar. Ingen kan friskriva sig från kravet på att delta i ett arbete för att minska och ta bort hinder för tillgänglighet. ABF ska självklart vara ledande i detta viktiga demokratiska arbete. Allas lika rätt att delta utgör grunden i all samhällsomdaning och för ABF är detta en viktig del av vår värdegrund.

Samtliga ABF-avdelningar ska utse tillgänglighetsansvariga samt göra en handlingsplan för hur tillgängligheten skall genomföras. Handlingsplanen skall vara klar senast utgången av 2013. Arbetsplatser, lokaler, information, kommunikation och bemötande: allt ska inventeras och göras tillgängligt för funktionsnedsatta. Förtroendevalda, cirkelledare och personal kommer att utbildas. Tillgänglighetsarbetet görs för att motverka klassamhället och stärka folkrörelserna och med ABF:s grundtanke: Alla människors lika värde.

Länk till ABFs Tillgänglighetspolicy som pdf.

Tillgänglighetsansvarig för ABF Helsingborg

Sanna Davidovic
sanna.davidovic@abf.se
042-176403
0730-499503


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 24 februari 2014.