Gå till innehåll

Slavhandelns arv - Röster från dagens afrosvenskar

Tid: Måndag 9 oktober 08:30 - 16:00
Lokal/sal: Studio Malmö
Adress: Nordenskiöldsgatan 24, Malmö
Vägbeskrivning/karta
Arrangemangsnr: 235250

Den 10 december 2014 förklarade Förenta Nationerna det internationella årtiondet (2015-2024) för människor med afrikanskt ursprung som inlett. Under ett flertal år har Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa uppmärksammat den 9 oktober, minnesdagen för när Sveriges del i den transatlantiska slavhandeln upphörde.

Den 9 oktober 1847, 165 år tidigare, frigavs den siste slaven i svensk ägo på ön Saint-Barthélemy, dåvarande svensk koloni. Sverige var då ett av de sista länderna i Europa som avskaffade slaveriet. Det går en röd tråd från förslavandet av afrikaner till dagens diskriminering av svarta personer. Nutida rasism har till stor del sitt ursprung i de idéer som växte fram under slaveriets dagar. Således påverkar slaveriets tankemönster även dagens samhälle. Detta seminarium blickar därför inte enbart bakåt, utan tar sin utgångspunkt i afrosvenskars levnadsvillkor i Sverige anno 2017.

Årets tema: Utveckling

Konferensen är ett samarbete med Malmö Stad, Pedagogisk Inspiration, ABF Malmö (Arbetarnas bildningsförbund) och Malmö mot Diskriminering (MmD).

Preliminärt program

08.30-09.00 Registrering/Kaffe
09.00-09-10 Inledning av Katrin Jammeh Stjernfeldt
09.10-10.00 Föreläsning: Ideologin bakom vit överhöghet då och nu av Kitimbwa Sabuni
10.20–11.00 Föreläsning: Afrosvenska barn, ungdomar och unga vuxna: Hur ser situationen ut?” av Tobias Hübinette
11.15-12.00 Föreläsning: Språkets makt: om rasistiska språkbruk i skollitteratur och populärkultur, samt vilka konsekvenser detta har för rasifierade barn och ungdomars självkänsla och skolresultat – av Teysir Subhi
12.00–13.00 Lunch
13.00–13.45 Runda bordssamtal med Pedagogisk Inspiration del 1: Hur kan vi bekämpa afrofobi tillsammans? Vilka strategier behövs och vem gör vad?
14.00–14.45 Runda bordssamtal med Pedagogisk Inspiration del 2: Hur kan vi skapa ett mer inkluderande samhälle?
15.00-15.45 Panelsamtal
15.45-16.00 Avslutning

Kort information om föreläsarna för dagen:

– Kitimbwa Sabuni, organisationsutvecklare, samhällsdebattör samt talesperson för Afrosvenskarnas Riksförbund

– Tobias Hübinette, forskare och lärare i interkulturell pedagogik vid Karlstads Universitet. Medförfattare till Afrofobi rapporten, Mångkulturellt centrum (2014)

– Teysir Subhi, frilansande mediestrateg, debattör samt lärarstudent, har i ett flertal debattartiklar och tv-debatter talat om vikten av att revidera läromedel och böcker inom populärkultur som innehåller rasistiskt språk

Länk till anmälan: http://malmo.se/Kommun--politik/Sa-arbetar-vi-med.../Antidiskriminering/Minnesdagar/Slavhandelns-arv---anmal-dig-till-minnesdagen.html

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 30 augusti 2017.