Gå till innehåll

ABFs människosyn

Vår människosyn utgår från att varje människa är en tillgång, som har förmåga och vilja att utvecklas, påverka och ta ansvar. Varje människa har rätt till ett rikt och värdigt liv och att få växa utifrån sina egna behov och förutsättningar.

människosyn

Samhället och folkrörelserna utvecklas bäst när självständiga och ansvarstagande individer samarbetar, möter varandra med
respekt och ser olikheter som en tillgång. Individen växer i mötet med andra, människor skapas och skapar tillsammans.

Därför vill ABF stärka individen i kollektivet och den kollektiva tanken i individen. Vår folkbildningssträvan handlar om alla människors frihet och jämlikhet, utveckling och medansvar:

  • som självständiga och solidariska individer
  • som aktiva medborgare i samhället och världen
  • som löntagare i ett lärande och demokratiskt arbetsliv
  • som engagerade medlemmar i lärande folkrörelser
  • som konsumenter och producenter med omtanke om människor och miljö för en hållbar samhällsutveckling.

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 24 augusti 2010.