Gå till innehåll

Föreningskunskap

Merparten av alla föreningar i Sverige tillhör en riksorganisation. När föreningsverksamheten har ett brett folkligt engagemang över hela landet brukar den kallas folkrörelse.

Ung kvinna läser bok

Våra politiska partier är de viktigaste folkrörelserna. Utan dessa hade vi ingen demokrati. Men det finns också en mängd andra folkrörelser som direkt eller indirekt stöder det demokratiska samhället. Bland de största övriga folkrörelserna har vi de fackliga organisationerna, handikapp- och pensionärsorganisationerna, frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen, idrottsrörelsen och hyresgäströrelsen.

Folkrörelserna betyder mycket

Folkrörelserna har tillsammans tusentals föreningar av olika storlek över hela landet. I föreningarna kan medlemmar samlas och i demokratiska former verka för och besluta om gemensamma angelägenheter. På så sätt tas intressen tillvara för olika grupper i samhället. Detta är viktigt i ett demokratiskt samhälle. I själva föreningsarbetet får också medlemmarna praktisk träning i demokratiska arbetsformer. Föreningsarbetet är därför mycket betydelsefullt för vår demokrati. En omfattande föreningsverksamhet ger oss en levande demokrati.

ur Föreningsboken av Svante Pedersson och Lasse Pedersson


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 24 februari 2012.