Gå till innehåll

Studiecirkelns pedagogik

I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. Studiecirkeln kan handla om nästan vad som helst. Man kan till exempel studera engelska, diskutera miljöfrågor, lära sig spela gitarr eller göra film.

Hand som skissar på en design

En studiecirkel består av 3-15 personer. Det vanligaste är att man är 8-12 personer. Oftast träffas man en gång i veckan under en eller ett par månader, minst tre gånger.

Att vara med i en studiecirkel skiljer sig från att gå i skolan. Man deltar man fritt och frivilligt, det finns ingen färdig kursplan, och alla deltagare är med och påverkar innehållet och upplägget. I en studiecirkel utgår man från deltagarnas behov och tar vara på allas erfarenheter.

Istället för en lärare finns det en cirkelledare. Han eller hon fungerar som en guide och inspiratör, och leder gruppens arbete framåt. Cirkelledaren kan sitt ämne, men det är i samspelet mellan cirkelledaren, deltagarna och studiematerialet som ny kunskap växer fram.
Läs mer om cirkelledarens roll och hur du själv kan bli en

Studiecirklar hos ABF

Varje år ordnar ABF tusentals studiecirklar i hundratals olika ämnen. Hoppas du hittar något du är intresserad av. I regel krävs inga förkunskaper. Vårt mål är att alla ska kunna delta på egna villkor.
Läs mer om våra cirklar och kurser här

Starta en studiecirkel

Du kan också starta en egen studiecirkel. Vi hjälper dig att komma igång, samla fler deltagare och göra en planering. Du kan också delta i en av ABFs cirkelledarutbildningar.
Läs mer om hur du startar en studiecirkel

En demokrativerkstad

Studiecirkeln är en demokratisk studie- och diskussionsform som bygger på allas aktiva deltagande. Att delta i en studiecirkel innebär därför samtidigt att man tränar sig i att lyssna på andra, tänka kritiskt och fatta gemensamma beslut. Det blir som en verkstad i praktisk demokrati.

Sverige är i grunden en studiecirkeldemokrati. Det är genom studiecirklar som generationer har tränat sig själva i kritisk analys så att de kan nå förnuftiga beslut genom att arbeta med varandra, utan att ge upp sina ideal.

Olof Palme


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 24 augusti 2010.