Gå till innehåll

Mötesplats 2020 – ett projekt för social hållbarhet

  • Onsdag, 4 april 2012

Mötesplats 2020 Malmö är en del av en nationell satsning i ett samarbete mellan ABF, Sensus och brukarorganisationer med finansiering från ESF och Malmö Stad. Projektet syftar till att bekämpa fattigdom och social utestängning med hjälp av folkbildning.Folkbildningen fungerar som verktyg för att nå och skapa rutiner för människor som av olika anledningar hamnat långt från arbetsmarknaden. Med anpassade studiecirklar och aktiviteter som ska vara lättillgängliga och attraktiva för målgruppen, skapas ett nytt socialt sammanhang, med möjlighet att lära sig nya saker och få struktur på sin vardag.

 2014 har varit ett avgörande år för Mötesplats 2020. Det är sista året med (kraftigt reducerad) budget från ESF, och första året som förening och arbetsintegrerat socialt företag. Som en av tre deltagare i Mera Yalla i Skåne har de första stegen mot att starta ett socialt företag stöttats både praktiskt och teoretiskt. Och parallellt med det har den befintliga verksamheten alltmer anpassats inom ramarna för det sociala företaget. 1 oktober 2014 gick sju anställningar över på Creativa Gemenskapens Kooperativ (www.creativagemenskapen.com) och med det väntar många nya utmaningar.

De verksamheter som redan idag är igång och genererar intäkter, kommer att utvecklas vidare. I praktiken innebär det att titta på hur vi kan utveckla caféverksamheten med frukost- och lunchservering, catering eller all inclusive konferenser/möten/seminarier. Likaså hoppas vi att städuppdragen blir fler, liksom möjligheten att erbjuda arbetsträningsplatser.

I samarbete med ABF:s öppna program försöker vi hitta de teman och föreläsare som kan locka både en bredare allmänhet och projektets deltagare, för att på så sätt få en mer integrerad verksamhet och få Gemenskapens olika besökargrupper att komma samman på ett naturligt sätt.

Under 2014 har vi dessutom beviljats ESF-medel till en förstudie för att undersöka hur våra deltagare kan närma sig arbetsmarknaden. Detta kommer att göras genom dialogmöten med myndigheter, arbetsgivare, fack och bostadsbolag för att hitta breda samarbeten inför en projektansökan till 2015.

Välkommen att delta på:

Kvällsöppet: måndagar har vi Malmö-tema, tisdagar föreningskväll och språkcafé, onsdagar ABF:s öppna kulturprogram och torsdagar planerar vi för musikkvällar.

Studiecirklar: som är gratis för målgruppen och skapas efter behov. Idag finns cirklar i IT, föreningskunskap, brukarinflytande, matlagning, hantverk och mycket annat.

Sommaraktiviteter i Folkets park: Studiecirklar, musik och café.

Kontakta oss för mer information:

Aktivitetsledare: 040 352 428
Anders Andersson anders.andersson@abf.se
Bettina Karlsson bettina.karlsson@abf.se
Bengt Palm. bengt.palm@abf.se
Kent Hurtig kent.hurtig@abf.se

Projektledare Sofie Persson 070 458 31 18, sofie.persson@abf.se
Projektledare Lisbeth Jönsson, 040 352 421, lisbeth.jonsson@abf.se

Vi lägger upp information löpande på facebook – Mötesplats 2020 Malmö.

Vi driver ett utvecklingsprojekt som medfinansieras av EU

 

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 3 oktober 2014.