Gå till innehåll

Kostnadsersättning

ABF får statsbidrag för att kunna genomföra folkbildning och cirkelverksamhet. Bland annat kan vi hjälpa grupper med kostnader som är kopplade till cirkeln. Gruppen/föreningen kan exempelvis få ersättning för lokalhyra eller arbetsmaterial. Den här ersättningen utbetalas retroaktivt, och grundas på underlag som kvitton och bankutdrag. Mer om det lite senare.

Vårt uppdrag är att möjliggöra för folkbildning, bl.a. genom att hjälpa till att starta studiecirklar. Kostnadsersättning är alltså något som gruppen/föreningen kan få för kostnader som har med er cirkel att göra under den period som cirkeln pågår. 
Viktigt! Kostnadsersättning är inget bidrag och det går inte att "söka".

Vad kan man använda kostnadsersättningen till?
Vi vill att kostnadsersättningen skall vara till nytta för hela gruppen. Därför är just lokalhyra en utmärkt kostnad att använda som underlag. En annan vanlig kostnad är arbetsmaterial eller studiematerial. Saker med ett andrahandsvärde funkar inte! Kostnadsersättningen får inte användas för material/ utrustning som kan säljas eller tillfalla en enskild gruppmedlem om cirkeln upphör.

Här är en lista på bra underlag för kostnadsersättning

 • Lokalhyra
 • Arbetsmaterial
 • Studiematerial ex. böcker, kompendier, foldrar

ABF betalar inte ut kostnadsersättning för följande

 • Inventarier/artiklar (prylar) med andrahandsvärde
  Detta inkluderar allt som kan tänkas bli en personlig ägodel om en cirkel upphör med sin verksamhet.
 • Resor till annan ort
  Undantag: Om resan sker för vidareutbildning, exempelvis en föreläsning eller kurs som kan knytas till det ni gör I cirkeln. Detsamma gäller om gruppen/föreningen vill finansiera en resa för en föreläsare/instruktör eller annan kompetensperson som skall "arbeta" med er en eller ett par gånger.
 • Uppenbart kommersiell verksamhet
  Kostnader rörande kommersiell försäljning ex. avgift för att delta på en marknad, mässa eller utställning, där målet är att sälja alster gjorda på cirkeln.
  Om gruppen/föreningen har, eller jobbar tillsammans med, ett företag och vill använda kostnadsersättningen för någonting som skall bokföras på företaget, så går inte det.

Hur redovisar man kostnader?
En cirkellista är normalt på tjugo träffar. De flesta cirklar hos ABF löper på, vilket innebär att närvarolistan fylls i till dess att den är full. I tidsbestämda cirklar kanske listan är "full" redan vid exempelvis fem tillfällen, om det är så man har bestämt. När gruppen skickar in sin färdiga lista skall ni samtidigt skicka med underlag för kostnadsersättning. Helt enkelt kostnader som gruppen haft under den period som listan gäller för. Även bankuppgifter på den i bandet som skall vara "bankör" och alltså ta emot ersättningen skall ni skriva med.

Följande gäller för underlaget

 • Vi kan bara ta emot originalkvitton. VI kan ta kopia på kvitton och skicka till gruppen/föreningen om ni vill, men ABF måste bokföra och fysiskt lagra originalkvitton. Om kvittot skulle behövas på grund av något ärende med en affär, finns kvittot alltid arkiverat hos oss på ABF.
 • För lokalkostnader skall gruppen/föreningen skicka in en kopia på hyresavtalet (minst en person från gruppen/föreningen skall stå på kontraktet). Sedan skall ni skicka underlag för varje inbetalning (bankavi eller utdrag från Internetbank) som visar att pengar satts in från ett konto, som tillhör någon i cirkeln, till samma konto som specificeras på hyreskontraktet.

  Ofta är man flera grupper i en lokal och bara en av dessa står på kontraktet. Om det är så för er kan ni tillsammans ordna ett eget kontrakt som berättar hur ni kommer överens om att dela på hyran, samt hur och när ni skall betala. Ett sådant kontrakt, tillsammans med en kopia på det faktiska hyreskontraktet från den grupp som har avtal med hyresvärden, fungerar som underlag. Sedan behövs kontinuerligt underlag på att pengar faktiskt betalas till hyran. Detta kan ske på samma sätt som ovan, dvs att ni i kontraktet skriver vilket konto pengarna skall sättas in på och att ni sedan med avi eller utdrag från Internetbak visar att ni sätter in pengar där – eller genom att personen som tar emot pengarna för hyran skriver ett kvitto på att hon eller han tagit emot gruppens/föreningens del av hyran.
 • Fakturor som lämnas in som underlag skall vara betalda, om inte vi på förhand kommit överens om att ABF kan ta kostnaden direkt. 

 • Dela artikel
 • Skriv ut

Senast ändrad den 11 februari 2015.