Gå till innehåll

Att jobba som cirkelledare

Som cirkelledare är du ABFs viktigaste medarbetare!

 

Varför är cirkelledaren så viktig?

Du träffar våra cirkeldeltagare och är den som har största möjligheten att profilera ABF och lyssna av vad våra deltagare tycker om ditt och vårt viktiga folkbildningsarbete. Därför jobbar vi hårt för att stödja och hjälpa alla våra cirkelledare. 

Vad behöver jag kunna för att vara cirkelledare?

Du ska tillsammans med deltagarna kunna formulera tydliga och realistiska mål för studiecirkeln.
Det är din uppgift att tillsammans med deltagarna se till att det blir laganda och arbetsglädje i studiecirkeln; alla deltagare ska vara med i arbetet och känna sig delaktiga.
Du ska ha goda kunskaper i studiecirkelns ämne.
Du ska också känna till en del om ABF och folkbildningen samt dessutom dela den människosyn och kunskapssyn som finns inom ABF.

Ansvar

Oavsett om du är ledare för en studiecirkel inom det allmänna/öppna studie-programmet, eller om du är ledare i en av de medlemsorganisationer/föreningar som vi samarbetar med, har vi på ABF det yttersta ansvaret, både för cirkeln och för att du ska få stöd att fungera som en bra cirkelledare.

 

Allt detta erbjuder ABF dig som cirkelledare - kostnadsfritt!

  • Introduktionsträffar för cirkelledare enskilt eller i grupp.
  • Cirkelledarträffar
  • Cirkelledarutbildning
  • Olika vidareutbildningar gällande ämneskunskap, metod och pedagogik.
  • Inspirationsdagar för hela Skånedistriktet.
  • ABF:s kulturtidsskrift FÖNSTRET.

 Har du ämneskunskaper och gillar att jobba med människor samt delar arbetarrörelsens och våra nedanstående  värderingar så tveka inte utan hör av dig till oss!

ABF MittSkåne
  

ABF:s folkbildningssyn
 

Människosyn
Varje människa är lika mycket värd, oavsett social tillhörighet, etniskt ursprung, hudfärg, kön eller ålder.

Kunskapssyn
Kunskapsutveckling bygger på människors egna erfarenheter där frågandet, nyfikenheten, ifrågasättandet, prövandet, reflekterandet och handlingen är viktigt.

Demokrati
Vår utgångspunkt är att individen, som tillsammans med andra får växa i ett kollektivt kunskapssökande.

Förändring
Framtiden är påverkbar och inte ödesbestämd. Vår främsta uppgift är att ge människor framtidstro.
 
Fritt och frivilligt
Vi skapar mötesplatser för kunskapssökande, dit människor kan söka sig av egen fri vilja

Flexibilitet och mångfald
Vi arbetar med aktuell kunskap eftersom vi möter människor där de befinner sig och utgår ifrån deras förutsättningar och behov.
 
Kunskapsgenererande
Vi vill underlätta lärandet genom att skapa positiva miljöer istället för att diktera innehåll och uppläggning.

 

 


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 28 september 2017.