Gå till innehåll

Klostergårdsgruppen fick Lunds kommuns integrationspris 2011

  • Tisdag, 24 april 2012

För några år sedan träffades undertecknad och Hossein Karbassi från Klostergårdsskolan på en workshop inför kommunens Integration – och mångfaldsrunda 2009.

Vi kom fram till att tillsammans försöka göra något /några arrangemang på området Klostergården inför mångfaldsrundan. Samarbetet gick utmärkt och vi fick också med Byalaget och SRF i Lundabygden i arbetet.

Vi beslutade ganska snabbt att fortsätta arbeta tillsammans och inbjöd fler organisationer och föreningar till möten där vi diskuterade hur vi skulle kunna arbeta för att göra Klostergården till ett tryggt område fullt med aktiviteter och där alla kan känna gemenskap men också att de kan vara delaktiga och har inflytande. Genom tillgänglig kultur, mötesplatser, studiegrupper m.m. kommer Klostergården att utvecklas till ett ännu bättre område. För att sprida all information så trycker vi ett "Klostergårdsblad" som sprids i området 3 gånger per år, vi har också skickat skrivelser till kommunen och påpekat brister i området ex. att den leriga fotbollsplanen är obrukbar och den icke fungerande fontänen en sorglig syn, nu har det kommit besked att båda sakerna ska åtgärdas.

Vi som mottog priset den 23 april är representanter från: ABF MittSkåne, Klostergårdsskolan Klostergårdens Byalag, Lokala hyresgästföreningar, HSB föreningar, Klostergårdsbiblioteket, KLOK (Stödföreningen KLOstergårdens kultur) Fritidsgården, SRF Lundabygden (Synskadades riksförbund) och engagerade privatpersoner/föräldrar.

Fler föreningar välkomnas.

Samarbete leder längre!

ABF MittSkåne

Ewa Tibbelin

 klosterg sydsv

Artikel i sydsvenskan: http://www.sydsvenskan.se/lund/klostergardsgruppen-prisas1#.T5V_ckDnjiM.email

Ewa Tibbelin och Lars Eisner är med och representerar ABF MittSkåne och tar emot Lunds integrationspris till klostergårdsnätverket på stortorget i Lund!

Ewa Tibbelin och Lars Eisner är med och representerar ABF MittSkåne och tar emot Lunds integrationspris till klostergårdsnätverket på stortorget i Lund!

 

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 2 maj 2012.