Gå till innehåll

Kamratcirklar

Vad är en Kamratcirkel? Arbetskamrater, vänner, grannar eller medlemmar i en förening startar ofta på eget initiativ ”kamratcirklar” därför att man är en grupp som har ett gemensamt intresse.

Scenskolanfejm-toppbild-2
Exempel på kamratcirklar som man startar hos ABF är: musik, litteratur, samhällsfrågor, föreningskunskap, konsthantverk och språk. Man kan starta cirklar i nästan vilket ämne som helst, men undantag finns, det är studiecirklar där man endast övar ett visst moment eller tränar på en viss sak såsom spel och idrott.
I en kamratcirkel bestämmer ni gemensamt hur cirkeln ska genomföras, när och hur ofta ni ska träffas.

Cirkeln måste ha minst 3 deltagare, och tiden för en cirkel är minst
9 studietimmar á 45 minuter fördelat på 3 sammankomster.

Till dig som ska leda en Kamratcirkel!
Som ledare i en kamratcirkel så är du juridiskt ansvarig för cirkeln och du ska vara godkänd som ledare av ABF. Du ska föra deltagarnas närvaro på närvarolistan vid varje träff samt lämna in närvarolista och övriga blanketter när cirkeln är avslutad.

Det är viktigt att kamratcirkelledarna får den information och kunskap som krävs för cirkelledare. ABF ordnar kostnadsfri grundutbildning för cirkelledare, där vi pratar om metodik och pedagogik, folkbildning och varför stat och kommun ger bidrag till denna typ av verksamhet. Ibland kanske man är fler som delar på ansvaret för en studiecirkel och då får ni gärna skicka fler än en till utbildningen.

Om du som ledare är borta någon gång, ska någon annan i gruppen gå in som vikarie. Då markeras du frånvarande och vikarien skriver under längst ner på närvarolistan.

Kamratcirklar får hjälp av ABF när det gäller planering och upplägg av cirkeln. Många kamratcirklar håller till i ABF:s lokaler, andra cirklar stödjer ABF genom att vissa kostnader täcks, det kan gälla litteratur eller arbetsmaterial som har samband med cirkeln. I en del studiecirklar kan det finnas behov av att göra ett studiebesök.
Storleken på kostnadsersättningen beror på antal timmar som genomförs i cirkeln.

Vill du starta en kamratcirkel i Lund, Staffanstorp eller Kävlinge kontakta
Christoffer Sjöstrand, christoffer.sjostrand@abf.se

Vill du starta en kamratcirkel i Eslöv eller Höör, kontakta Ewa Karlsson,
ewa.karlsson@abf.se 


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 16 oktober 2014.