Gå till innehåll

Starta en studiecirkel

Kontakta oss och presentera din idé. Vi hjälper dig med studieplan och anmälan. Om cirkeln blir godkänd – samla ihop minst tre deltagare. Kör igång! Fråga oss gärna om tips, råd och regler.

teater-deltagare

Vad är en studiecirkel?
En studiecirkel är en grupp människor som träffas regelbundet och studerar tillsammans. En studiecirkel har en cirkelledare och cirka 3-12 deltagare. Varje studiecirkel är unik och deltagarna bestämmer gemensamt vad som ska studeras och i vilken takt. En studiecirkel bygger på kunskapsutbyte mellan deltagarna.

Hur startar vi cirkeln?
1. Ta kontakt med ABF på din ort , som organisation eller privatperson.
2. Du/ni får hjälp att göra en studieplan och att välja studiematerial.
3. Fyll i en anmälningsblankett.
4. Er studiecirkel ska godkännas och registreras.
5. Samla deltagarna och sätt igång!

Studieplanen
Bara fantasin sätter gränsen för vad studiecirkeln kan handla om. Ämnet bestämmer ni som vill starta en cirkel. ABF kan sedan hjälpa till med att planera studiecirkelns upplägg, leta fram lämpligt studiematerial och utarbeta en studieplan så att alla som deltar får ut så mycket som möjligt av cirkeln. Exakt hur du väljer att lägga upp cirkeln är egentligen helt upp till dig så länge studiematerialet och studieplanen blir godkända av ABF. Det är inte bara böcker ni kan studera, varför inte använda sig av tidskrifter, video eller internet? Kanske vill ni åka på studiebesök eller bjuda in någon som föreläser, studiecirkeln behöver inte bara begränsa sig till traditionella träffar i möteslokalen.

Anmälningsblankett
Nästa steg är att fylla i en anmälningsblankett som du lämnar in på ABF-kontoret. På blanketten skriver du ner uppgifter om ämnet som ska studeras, studielokal, målet med cirkeln och hur arbetet för att nå dit kommer att gå till. Personuppgifter med namn och adress på deltagarna och den som utsetts till cirkelledare ska också finnas med. Cirkelledaren får sen i uppgift att föra en närvarolista vid varje träff som sedan skickas tillbaka till ABF-kontoret.

Tveka inte att kontakta oss för mer information på:  


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 23 oktober 2014.