Gå till innehåll

NEO - NGO, Erhvervsliv og det Offentlige


NEO-logo-farver2
I projektet NEO kopplas aktörer från olika sektorer ihop för att gemensamt hitta metoder och modeller för att minska ungdomsarbetslösheten i Öresundsregionen. Syftet med projektet är att utveckla en gemensam gränsöverskridande plattform för att hjälpa  unga arbetslösa in på arbetsmarknaden.

Projektet leds av Region Skåne, Askovgården och Furuboda och  ABF MittSkåne är
en aktiv samarbetspart till projektet. NEO bedrivs med medel från den Europeiska regionala utvecklingsfonden och kommer att pågå fram till 2015.

Onsdagen den 15 maj träffades representanter från den offentliga sektorn, näringslivet och den ideella sektorn för att diskutera hur ett samarbete mellan de olika sektorerna kan utvecklas.

Vi var på plats för att lägga fram arbetarrörelsens förslag. Vi yrkade för:

• Den ideella sektorns betydelse som en brobyggare i kampen mot ungdomsarbetslösheten
• Behovet av insatser för att förbättra ungdomars möjligheter att integreras på arbetsmarknaden.
• Behovet av  insatser redan i grundskolan för att motverka utanförskap och klasskillnader genom att förbättra lärarnas arbetssituation och tillgänglighetsanpassningen i undervisningen.
• Behovet av folkbildning. Alla ska få en andra chans, en tredje, en fjärde osv.

bild

Vill du veta om projektet ? Besök projektets hemsida: http://www.neo-web.eu/Samlet-EUOKS-logo_farve_lilleDK
  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 7 juni 2017.