Gå till innehåll

Med anledning av Kulturrådets och SKLs enkätstudie om budgeten för kommuner och landsting

  • Torsdag, 18 mars 2010

Härom dagen presenterades resultatet från den enkätstudie som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kulturrådet låtit ta fram runt kultur- och fritidsbudgeten i kommuner och landsting.

Resultatet är bitvis både alarmerande och nedslående. Allra mest anmärkningsvärt är uppgifterna om medel till folkbildning och folkrörelser. Fyra av tio kommuner minskar sin budget för studieorganisationerna, och lika många har en oförändrad budget. I åtta av tio kommuner får studieorganisationerna alltså i praktiken mindre pengar att röra sig med, då de allmänna kostnadsökningarna på 2-3 procent inte kompenseras i minskade eller oförändrade budgetramar. Nästan inga kommuner (4 procent) ökar sin budget för studieorganisationer.

Tendensen är liknande i landstingen – mer än vart tredje landsting minskar budgetutrymmet till folkbildning och folkrörelser.

I den generella kulturbudgeten har mer än fyra av tio kommuner minskat sina resurser, två av tio har lämnat en oförändrad budget och tre av tio har gjort en ökning. Det innebär alltså att sex av tio kommuner har krympta ramar för kultur i 2010 års budget. Det är de mellanstora kommunerna och utpräglade glesbygdskommuner som minskat mest, medan storstäder och förortskommuner ökat. Den geografiska orättvisan ökar med andra ord påtagligt.

ABF har förståelse för kommunernas utsatta läge i den ekonomiska krisen, men ser en stor fara i de konsekvenser som minskad folkbildnings- och kulturverksamhet innebär. Det finns stor risk att kommuner och landsting gör förenklade prioriteringar, där de mervärden som genereras genom folkbildning och kultur inte vägs in. Vi är helt övertygade om att det krävs nya, fördjupade samtal på lokal, regional och nationell nivå om den roll folkbildning, kultur och folkrörelser spelar för utveckling och välfärd i lokalsamhället. ABF har en viktig och nödvändig roll i detta.

Med vänlig hälsning

Karl-Petter Thorwaldsson
Ordförande Arbetarnas Bildningsförbund



 

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 7 juni 2010.