Gå till innehåll

Kulturutredningen brister i klassperspektiv anser ABF

  • Torsdag, 28 maj 2009

Idag går remisstiden ut för kulturutredningen. ABF, som är en av Sveriges stora kulturarrangörer, är kritiskt mot bristen på klassperspektiv i utredningen. - Vi lever i ett klassamhälle där kulturens frigörande kraft inte är tillgänglig för alla. Detta borde kulturutredningen ta fasta på, säger Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande i ABF.

Det tydligaste exemplet är att utredningen i praktiken föreslår att det statliga stödet till ”Kultur i arbetslivet” ska upphöra. Med hjälp av KIA-pengarna har fackförbund och studieförbund framgångsrikt bedrivit läsfrämjande insatser för vuxna, bland annat arbetsplatsbibliotek och den mycket uppmärksammade ”Läs för mig pappa”- verksamheten. De senaste åren har över tusen pappor som medverkat i projektet börjat läsa skönlitteratur för sig själva och för sina barn.
När klassklyftorna nu ökar i arbetslöshetens spår är det stor risk att det uppstår ett ännu större kulturellt utanförskap. Vi vet redan idag att männen inom LO-kollektivet läser minst av alla och detta drabbar i förlängningen barnen. KIA-pengarna var ett sätt att ändra på det.
ABF är av uppfattningen att kulturpolitiken ska se till att klassklyftorna utjämnas inte ökar.
ABF lyfter i sitt remissvar även fram till exempel:
att utredningen inte tar upp många för kulturen viktiga frågor: som behovet av mer ekonomiska resurser till kultursektorn, konstarternas utvecklig och frågan om upphovsrätt och fildelning
att de nya kulturpolitiska mål utredningen föreslår innebär en urvattning av den statliga kulturpolitiken
att den portföljmodell utredningen föreslår innebär försämringar inte minst för det ideella kulturlivet och civilsamhället.

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 7 juni 2010.