Gå till innehåll

Studiecirkel eller Kulturprogram?

Vad är en Studiecirkel?

En studiecirkel är en grupp människor som träffas regelbundet och studerar tillsammans. En studiecirkel har en cirkelledare och cirka 3-12 deltagare. Varje studiecirkel är unik och deltagarna bestämmer gemensamt vad som ska studeras och i vilken takt. En studiecirkel bygger på kunskapsutbyte mellan deltagarna.

Vill du starta en studiecirkel!?

 

 

Vad är ett Kulturprogram?

Ett kulturprogram kan t ex vara en föreställning, konsert, filmvisning eller föreläsning som riktar sig till allmänheten.

ABF kan hjälpa de grupper som har studiecirkel eller annan folkbildningsverksamhet hos oss med en viss kostnadsersättning för kulturprogram. Programmet ska ske i samarbete med ABF, vilket innebär att ni måste prata med oss om arrangemanget innan det ägt rum. I marknadsföring av arrangemanget, såsom affisch och programblad, måste det framgå att arrangemanget sker i samarbete med ABF.

Läs mer om Kulturprogram


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 16 maj 2013.