Gå till innehåll

Starta en studiecirkel

Är du intresserad av ett ämne (kan vara nästan vilket som helst) eller kanske en fråga? Du är säkert inte ensam! Starta då din egen studiecirkel tillsammans med dina vänner, kamrater på din arbetsplats eller i din förening.

mat2
  Vad är en studiecirkel?
  En studiecirkel är en grupp människor som träffas regelbundet och studerar tillsammans. En studiecirkel har en cirkelledare och cirka 3-12 deltagare. Varje studiecirkel är unik och deltagarna bestämmer gemensamt vad som ska studeras och i vilken takt. En studiecirkel bygger på kunskapsutbyte mellan deltagarna.

  Hur startar vi cirkeln?
  1. Ta kontakt med oss på ABF, som organisation eller privatperson.
  2. Du/ni får hjälp att göra en studieplan och att välja studiematerial.
  3. Fyll i en anmälningsblankett.
  4. Er studiecirkel ska godkännas och registreras.
  5. Samla deltagarna och sätt igång!

  Studieplanen
  Bara fantasin sätter gränsen för vad studiecirkeln kan handla om. Ämnet bestämmer ni som vill starta en cirkel. ABF kan sedan hjälpa till med att planera studiecirkelns upplägg, leta fram lämpligt studiematerial och utarbeta en studieplan så att alla som deltar får ut så mycket som möjligt av cirkeln. Exakt hur du väljer att lägga upp cirkeln är egentligen helt upp till dig så länge studiematerialet och studieplanen blir godkända av ABF. Det är inte bara böcker ni kan studera, varför inte använda sig av tidskrifter, video eller internet? Kanske vill ni åka på studiebesök eller bjuda in någon som föreläser, studiecirkeln behöver inte bara begränsa sig till traditionella träffar i möteslokalen.

  Anmälningsblankett

  Nästa steg är att fylla i en anmälningsblankett som du lämnar in til oss på ABF-kontoret. På blanketten skriver du ner uppgifter om ämnet som ska studeras, studielokal, målet med cirkeln och hur arbetet för att nå dit kommer att gå till. Personuppgifter med namn och adress på deltagarna och den som utsetts till cirkelledare ska också finnas med. Cirkelledaren får sen i uppgift att föra en närvarolista vid varje träff som sedan skickas tillbaka till ABF.

 • Dela artikel
 • Skriv ut

Senast ändrad den 8 september 2016.