Gå till innehåll

Medlemsorganisation i ABF

Varje år planeras mängder av verksamhet i föreningar runtom i Skåne. ABF kan hjälpa till med alla frågor som handlar om studier och pedagogik. Vi kan vara bollplank och inspirera med idéer om hur ni kan planera studieverksamhet och föreläsningsserier eller hur ni kan använda kultur i föreningsarbetet.

Medlemsorganisationer indelade efter intresseområde:

  • Bostad
  • Facklig
  • Invandrare
  • Kooperation
  • Pensionär
  • Politisk
  • Kultur
  • Övriga organisationer

Utbildningar för förtroendevalda i medlemsorganisationer och organisationer med samarbetsavtal.

Den snabba förändringen som sker i vår omvärld skapar både möjligheter och hot. I båda fallen behöver vi möten, utbildning och utveckling för att vi tillsammans ska bli starkare, modigare och mera kreativa.

Vad behöver du och din organisation för att utvecklas? Vad skapar aktivitet bland era medlemmar? Hur kan ni påverka och bygga det goda samhället?

ABF vill stärka folkrörelserna i dessa utmaningar, och där är utbildning och utveckling två viktiga grundstenar. Både anställda och förtroendevalda eldsjälar behöver ny energi för att kunna fortsätta arbeta med era frågor och göra er organisation till en av de bästa, intressantaste och trevligaste att arbeta med inom ert unika område.

ABF har lång erfarenhet av föreningsverksamhet och erbjuder styrelse- funktions- och ledarskapsutbildningar som ger era medlemmar och förtroendevalda både på lokal och central nivå de kunskaper de behöver för att utveckla sig själva och organisationen.

Vi erbjuder också en rad andra utbildningar. För lokala utbildningar, ta kontakt med din lokala ABF-avdelning!

Vi erbjuder naturligtvis också cirkelledarutbildningar på flera nivåer, men också inom olika ämnesområden.

Fördelar med att vara medlemsorganisation i ABF

Medlemmarna i er förening får ny kunskap och nya insikter genom ert medlemskap eller samarbetsavtal med ABF. Studiecirklar, tematräffar och kanske specialskrivna studiematerial gör medlemmarna bildade inom ert område.

"Det viktigaste resultatet av samarbetet med ABF är att våra medlemmar i lokalföreningarna nu kan samlas kring ett bra grundmaterial som är framtaget enbart för deras skull."

Katherine Wiklund, Riksförbundet Attention

Utnyttja vårt kontaktnät

ABF finns nästan överallt och har ett stort kontaktnät inom föreningsvärlden. Låt ABF vara en mötesplats där ni knyter kontakter med andra föreningar som ni kan samarbeta med. Det finns ofta fler beröringspunkter än man tror. Man blir starkare om man är flera som samlas kring en gemensam fråga, till exempel att driva igenom en förändring i kommunen eller göra en större studiesatsning.

Medlemskap eller samarbetsavtal?

En organisation som blir medlem i ABF på distriktsnivå uppfyller medlemskriterierna: medlemsantalet ska vara minst 3.000, verksamheten ska finnas i minst hälften av landstingsområdena och organisationen ska dela ABFs värderingar och ideologiska grund.

Som medlemsorganisation kan ens företrädare bli nominerade till lokala ABF-styrelser eller till förbundsstyrelsen.

Vad gör man om man inte har tillräckligt många medlemmar eller inte är distriktstäckande men ändå vill samverka med ABF? Ett alternativ är att teckna samarbetsavtal på distriktsnivå. Då får man  hjälp och stöd med studier och kultur men har inget formellt inflytande i ABFs beslutande församlingar. Ett annat alternativ är att ansöka om lokalt medlemskap hos sin närmaste ABF-avdelning. Då kan man ha formellt inflytande i ABF på orten.

När man har ansökt om att bli medlem hos ABF ombeds man skicka in föreningens stadgar och verksamhetsberättelse som fungerar som underlag för handläggningen av ärendet. ABF Skånes utreder om den ansökande uppfyller medlemskriterierna och lägger därefter ett förslag till dess styrelse om att bevilja medlemskap för organisationen.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 16 januari 2013.