Gå till innehåll

Ett lyft för Funktionshinderpolitiken?

  • Måndag, 12 mars 2012

Ett lyft för funktionshinderpolitiken? Målgrupp: Målgrupp är kommunala företrädare och de som arbetar i de kommunala handikappråden.

HSO Skåne och ABF Skåne inbjuder till en handikappolitisk utbildning. Utbildningen vänder sig till er som arbetar på kommunal nivå och har till syfte att vi i Skåne skall komma igång med ett handikappolitiskt arbete som göra att vi arbetar med de nationella målen även i våra kommuner. Innehåll: Den nationella funktionshinderstrategin 2011 – 2016; En agenda för Skåne; Att arbeta med politiker: Så fungerar besluten, Vad lyssnar politikerna på, Metoder och verktyg i arbetet. Ledare & medverkande: Lars Gustavsson HSO Skåne, Peter Johansson ABF Skåne. Arrnr: Kod 10956 i Hässleholm, Tid: 18 mars 2011, Plats: Norra Station, Norra Stationsgatan 6A, 281 48 Hässleholm Anmälan ska vara oss tillhanda senast den: 14/3. Arrnr: Kod 10957 i Eslöv, Tid: 14 april 2011, Plats: Medborgarhuset, Södergatan 29, 241 31 Eslöv Anmälan ska vara oss tillhanda senast den: 30/3

 

 

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 10 april 2012.