Gå till innehåll

Välkommen till NOOMARATON Skåne 2013

  • Onsdag, 15 maj 2013

NOOMARATON är en filmtävling på tid.

För att delta måste filmlaget föranmäla sig till tävlingsledningen i sin region.

Deltagande lag har 24 timmar på sig att göra en max 5 minuter lång film utifrån givna förutsättningar som offentliggörs vid starten. Förutsättningarna är hemliga fram till starten för att ge alla deltagande lag samma utgångsläge för filmskapandet.

Ett filmlag består av 1-4 personer. Varje lag får ta hjälp av skådespelare och statister men filmning och allt som hör till filmarbetet görs av medlemmarna i laget.

Filmen får skapas med valfri teknik och all genrer är välkomna (spelfilm, animation, dokumentär…). Redigering får användas.

Om musik används i filmen ska den vara egenkomponerad eller clearad, det vill säga filmlaget måste ha införskaffat rättigheter av upphovsmakaren för att använda musiken i filmen. Fri katalogmusik (t.ex. från iMovies ljudarkiv) kan också användas. Även bildmaterial ska vara egenskapat, clearat eller komma från fritt arkiv.

Senast kl 09.00 söndagmorgon, 24 timmar efter startskottet, ska den färdiga filmen vara inlämnad till tävlingsledningen i den region där filmlaget tävlar.

Färdig film får vara max 5 minuter. Hur inlämning av färdig film går till varierar från region till region HÄR kan du se vad som gäller angående inlämning av färdig film i din region. Inlämnade bidrag lämnas av den regionala tävlingsledningen till en regional jury som utser två filmer som kvalificeras till riksfinalen. Vid riksfinalen utser riks-juryn en nationell vinnarfilm.

Juryns bedömningskriterier 
En NOOMARATON-jury bedömer tävlande filmer utifrån följande kriterier: 
- Berättelsens förmåga att gripa sin publik 
- Hur väl filmen speglar förutsättningarna. 
- Filmiskt hantverk 
Teknisk kvalitet ska inte i någon högre grad styra. 
Att förutsättningarna (tema, platser och föremål) fyller en funktion för handlingen och visualiseras är centralt vid juryns bedömning.

ANMÄLAN
Senast onsdag 4 september kl 12.00. Alla i teamet måste anmäla sig och uppge ett gruppnamn, även om din grupp bara består av en person. Under ”Övrigt” anger du gruppens namn. 

Saknar ni någon teknik, bör ni kontakta nedan angiven kontaktperson på FilmCentrum Syd eller ABF Skåne i god tid innan och höra efter vad som finns tillgängligt. 

Anmälan görs HÄR.

 


 

START: Lördag 7 september kl 09.00. Då får du kriterierna via SMS, e-mail eller på Noomaratons hemsida www.noomaraton.se

INLÄMNING: Söndag 8 september kl 09.00. Inlämning av färdig film via Internet som fil via Sprend.com till noomaraton@filmcentrumsyd.org.se 

Tänk på att ladda upp filen i god tid.

VISNING: Tisdag 17 september kl 18.00 (plats meddelas senare) visas samtliga inlämnade Noomaraton-filmer. Visningen är öppen för allmänheten och det är fri entré. 
Varmt välkommen! 

VINNARE: En jury utser två skånska NOOMARATON-vinnare som direktkvalificeras till riksfinalen på Filmhuset i Stockholm 28/9. Vinnarna tillkännages vid visningen 17/9.

RIKSFINAL: Lördag 28 september. Två filmer från varje deltagande region/län kvalificeras till riksfinalen på Filmhuset i Stockholm. En riksjury utser årets bästa NOOMARATON film. Förstapriset är ett presentkort på 10.000 kr på Scandinavian Photo!

REGLER: Reglerna för NOOMARATON är samma i alla deltagande regioner/län. Läs mer här.

 


 

Årets kriterier blev:

Tema: Kravmärkt
Tre platser: Under en lyktstolpe, i en kö, i en koja
Tre föremål: App, armband, musikinstrument

 


 

KONTAKT
FilmCentrum Syd
Johan Simonsson
e-post: johan@filmcentrumsyd.org.se
Tel. 040 - 795 79

ABF Skåne
Tobias Lohse
e-post: tobias.lohse@abf.se
Tel. 0413-298 84

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 9 september 2013.