Gå till innehåll

Starta en egen cirkel

Presentera din idé. ABF hjälper dig med studieplan och anmälan. Om cirkeln blir godkänd – samla ihop minst tre deltagare. Kör igång! Fråga oss på ABF om tips, råd och regler.


Vad är en studiecirkel?
cxvxzv
En studiecirkel är en grupp människor som träffas regelbundet och studerar tillsammans. En studiecirkel har en cirkelledare och cirka 6-12 deltagare. Varje studiecirkel är unik och deltagarna bestämmer gemensamt vad som ska studeras och i vilken takt. En studiecirkel bygger på kunskapsutbyte mellan deltagarna. 

Hur startar vi cirkeln?
1. Besök oss på ABF Flen, som organisation eller privatperson. 

2. Du/ni får hjälp att göra en studieplan och att välja studiematerial.
3. Fyll i en anmälningsblankett.
4. Er studiecirkel ska godkännas och registreras.
5. Samla deltagarna och sätt igång!    

Studieplanen
Bara fantasin sätter gränsen för vad studiecirkeln kan handla om. Ämnet bestämmer ni som vill starta en cirkel. ABF kan sedan hjälpa till med att planera studiecirkelns upplägg, leta fram lämpligt studiematerial och utarbeta en studieplan så att alla som deltar får ut så mycket som möjligt av cirkeln. Exakt hur du väljer att lägga upp cirkeln är egentligen helt upp till dig så länge studiematerialet och studieplanen blir godkända av ABF. Det är inte bara böcker ni kan studera, varför inte använda sig av tidskrifter, video eller internet? Kanske vill ni åka på studiebesök eller bjuda in någon som föreläser, studiecirkeln behöver inte bara begränsa sig till traditionella träffar i möteslokalen.

Anmälningsblankett

Nästa steg är att fylla i en anmälningsblankett som du lämnar in på ABF-kontoret. På blanketten skriver du ner uppgifter om ämnet som ska studeras, studielokal, målet med cirkeln och hur arbetet för att nå dit kommer att gå till. Personuppgifter med namn och adress på deltagarna och den som utsetts till cirkelledare ska också finnas med. Cirkelledaren får sen i uppgift att föra en närvarolista vid varje träff som sedan skickas tillbaka till ABF-kontoret.

Hur blir cirkeln godkänd?

För att få ekonomiskt stöd från ABF för de kostnader cirkeln medför finns det vissa regler som måste uppfyllas, främst när det gäller studiecirkelns upplägg. För det första ska cirkeln bestå av minst nio studietimmar (en studietimme = 45 minuter) uppdelat på minst tre sammankomster. Deltagarna samlas högst tre gånger per vecka och träffarna får inte hålla på längre än fyra timmar vid varje tillfälle. Tre deltagare inklusive ledaren är minimum.

Sammankomsterna behöver inte bara bestå av att alla går till en lokal där ni träffas, utan kan bedrivas helt på distans, eller en kombination av att träffas fysiskt och genom exempelvis internet. Viktigt att tänka på är att åtminstone tre av cirkeldeltagarna ska vara närvarande varje gång. Och så måste minst hälften av samtliga cirkeldeltagare vara över 13 år (annars gäller andra regler).

Det är också viktigt att studiecirkeln är tydligt skild från andra typer av föreningsverksamhet, som t.ex. styrelsemöten.
Verksamheten får inte heller ha ett kommersiellt syfte


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 9 oktober 2017.

Laga mat med andra

Photoexpress_potatis_i_panna_180x115

Varför inte gå ihop några stycken och laga mat tillsammans i en matlagningscirkel?

Är ni några som är trädgårdsintresserade?

Johner_blommor_180x115

Starta en studiecirkel och lär av varandra.